Lexmark T650, T652, T654

Bezpečnostní informace

Poučení o tiskárně

Vyhledání informací o tiskárně

Konfigurace tiskárny

Volba umístění tiskárny

Popis ovládacího panelu tiskárny

Dodatečná příprava tiskárny

Instalace interních volitelných doplňků

Instalace hardwarových volitelných doplňků

Připojování kabelů

Ověření nastavení tiskárny

Nastavení softwaru tiskárny

Nastavení bezdrátového tisku

Instalace tiskárny do kabelové sítě

Změna nastavení portů po instalaci nového síťového portu Internal Solutions Port

Nastavení sériového tisku

Zakládání papíru a speciálních médií

Nastavení formátu a typu papíru

Nastavení pro Univerzální formát papíru

Zakládání papíru do standardního nebo volitelného zásobníku na 250 nebo 550 listů

Založení papíru do zásobníku na 2000 listů

Zakládání médií do univerzálního podavače

Založení obálek do podavače

Propojování a rozpojování zásobníků

Pokyny ohledně papíru a speciálních médií

Pokyny ohledně papíru

Podporované formáty, typy a gramáže papíru

Tisk

Tisk dokumentu

Tisk na speciální média

Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh

Tisk z jednotky flash

Tisk informačních stránek

Zrušení tiskové úlohy

Odstranění uvíznutí

Prevence zaseknutí

Popis číselných označení a míst uvíznutí

200 a 201 Zaseknutý papír

202 a 203 uvíznutí papíru

230 uvízlý papír

231-239 uvíznutí papíru (volitelný externí duplexor)

241-245 uvíznutí papíru

250 uvíznutý papír

260 zaseknutý papír

271-279 uvíznutí papíru

280 uvíznutí papíru

281 uvíznutý papír

282 uvíznutý papír

283 uvíznutí svorky

Popis nabídek tiskárny

Seznam nabídek

nabídka Papír

nabídka Zprávy

nabídka Síť/porty

nabídka Bezpečnost

nabídka Nastavení

nabídka Nápověda

Popis hlášení tiskárny

Seznam stavových a chybových hlášení

Údržba tiskárny

Čištění vnějšku tiskárny

Skladování spotřebního materiálu

Úspora spotřebního materiálu

Kontrola stavu spotřebního materiálu

Objednání spotřebního materiálu

Recyklace produktů společnosti Lexmark

Přemisťování tiskárny

Administrativní podpora

Hledání informací o pokročilé tvorbě sítí a administraci

Používání vestavěného webového serveru

Zjištění stavu zařízení

Nastavení e-mailových upozornění

Prohlížení hlášení

Úprava úsporného režimu

Obnovení výchozích nastavení výrobce

Řešení problémů

Řešení základních problémů

Řešení problémů s tiskem

Řešení problémů s volitelnými doplňky

Řešení problémů s podáváním papíru

Řešení problémů s kvalitou tisku

Kontaktování zákaznické podpory

Oznámení

Informace o produktu

Upozornění ohledně vydání

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Ochranné známky

Informace o teplotě

Úrovně hluku

Směrnice WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) – recyklace materiálu

Upozornění týkající se součástí citlivých na působení statické elektřiny

ENERGY STAR

Upozornění ohledně laseru

Štítek s upozorněním na laser

Spotřeba energie

Zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků

Oznámení o modulárních součástech

Vystavení záření rádiových vln

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

OMEZENÁ ZÁRUKA A LICENČNÍ DOHODA NA SOFTWARE LEXMARK

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI ADOBE SYSTEMS INCORPORATED