Lexmark E460dn, E460dw i E462dtn

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje na temat drukarki

Dziękujemy za wybranie tej drukarki!

Znajdowanie informacji na temat drukarki

Wybór miejsca na drukarkę

Wyposażenie drukarki

Informacje o panelu sterowania drukarki

Korzystanie z odbiornika standardowego i ogranicznika papieru

Dodatkowa konfiguracja drukarki

Instalowanie wewnętrznych elementów opcjonalnych

Instalowanie wyposażenia opcjonalnego

Podłączanie kabli

Weryfikacja konfiguracji drukarki

Konfigurowanie oprogramowania drukarki

Konfigurowanie drukowania bezprzewodowego

Instalacja drukarki w sieci przewodowej

Minimalizowanie wpływu drukarki na środowisko

Oszczędzanie papieru i toneru

Oszczędzanie energii

Recykling

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Ustawianie rozmiaru i typu papieru

Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru

Ładowanie zasobników

Korzystanie z podajnika uniwersalnego

Łączenie i rozłączanie zasobników

Wskazówki dotyczące papieru i nośników specjalnych

Wskazówki dotyczące papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Drukowanie

Drukowanie dokumentu

Drukowanie na nośnikach specjalnych

Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych

Drukowanie stron z informacjami

Anulowanie zadania drukowania

Opis menu drukarki

Lista menu

Menu papieru

Menu Raporty

Menu Sieć/Porty

Bezpieczeństwo, menu

Menu Ustawienia

Przegląd drukarki

Czyszczenie zewnętrznej obudowy drukarki

Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych

Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych za pomocą komputera sieciowego

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Przenoszenie drukarki

Informacje dla administratorów

Znajdowanie zaawansowanych informacji o sieci i informacji dla administratora

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

Sprawdzanie wirtualnego wyświetlacza

Sprawdzanie stanu urządzenia

Wyświetlanie raportów

Konfigurowanie powiadomień o materiałach eksploatacyjnych

Zmiana ustawień drukowania zadań poufnych

Konfigurowanie alarmów e-mail

Przywracanie ustawień fabrycznych

Usuwanie zacięć

Zapobieganie zacięciom

Identyfikowanie zacięć na drodze podawania papieru

Znaczenie komunikatów o zacięciu i oznaczeń miejsca ich wystąpienia

200 Zacięcie papieru

201 zacięcie papieru

202 paper jam (202 zacięcie papieru)

231 zacięcie papieru

233 zacięcie papieru

234 zacięcie papieru

235 zacięcie papieru

24x zacięcie papieru

251 zacięcie papieru

Rozwiązywanie problemów

Opis komunikatów drukarki

Rozwiązywanie podstawowych problemów dotyczących drukarki

Na panelu sterowania drukarki są wyświetlane tylko symbole diamentu lub wyświetlacz jest pusty

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów z wyposażeniem opcjonalnym

Rozwiązywanie problemów z podawaniem papieru

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku

Nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW

Kontakt z pomocą techniczną

Oświadczenia

Informacje o produkcie

Informacje o wydaniu

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Znaki towarowe

Oświadczenie o składnikach modułowych

Poziomy emisji hałasu

Dyrektywa WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) dotycząca odpadów ze sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego

Oświadczenie dotyczące wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne

ENERGY STAR

Informacje o temperaturze

Oświadczenie dotyczące lasera

Naklejka z informacjami o laserze

Zużycie energii

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej (EC)

Uwagi dotyczące przepisów związanych z produktami bezprzewodowymi

Zagrożenie promieniowaniem o częstotliwości radiowej

Informacja dla użytkowników w Unii Europejskiej

OGRANICZONA GWARANCJA I UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA FIRMY LEXMARK

INFORMACJA FIRMY ADOBE SYSTEMS INCORPORATED