W850

Informace o bezpečnosti

Informace o tiskárně

Děkujeme vám, že jste si vybrali tuto tiskárnu!

Vyhledání informací o tiskárně

Volba umístění tiskárny

Konfigurace tiskárny

Popis ovládacího panelu tiskárny

Minimalizace dopadu tiskárny na životní prostředí

Úspora papíru a toneru

Úspora energie

Snížení hlasitosti tiskárny

Recyklace

Další nastavení tiskárny

Instalace interních součástí

Instalace hardwarových doplňků

Připojování kabelů

Ověření nastavení tiskárny

Nastavení softwaru tiskárny

Nastavení bezdrátového tisku

Instalace tiskárny v síti Ethernet

Změna nastavení portů po instalaci nového síťového portu Internal Solutions Port

Nastavení sériového tisku

Založení papíru a speciálních médií

Nastavení formátu a typu papíru

Nastavení tiskárny pro detekci formátu papíru založeného v zásobníku

Nastavení pro Univerzální formát papíru

Zakládání papíru do standardního nebo doplňkového zásobníku na 500 listů

Založení formátů papíru A5 nebo Statement

Založení formátů papíru B5 nebo Executive

Plnění podavače na 2000 listů s vysokou kapacitou

Plnění dvojitých vstupních zásobníků na 2000 listů

Zakládání médií do univerzálního podavače

Založení papíru formátu Letter nebo A4 kratší stranou napřed

Propojování a rozpojování zásobníků

Pravidla pro papír a speciální média

Pokyny ohledně použitého papíru

Podporované formáty, typy a gramáže papíru

Tisk

Tisk dokumentu

Tisk na speciální média

Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh

Tisk pomocí mobilního zařízení

Tisk z jednotky flash

Tisk informačních stránek

Zrušení tiskové úlohy

Podporované dokončovací funkce

Úprava sytosti toneru

Popis nabídek tiskárny

Seznam nabídek

Nabídka Papír

nabídka Zprávy

Nabídka Síť/Porty

Nabídka Zabezpečení

Nabídka Nastavení

nabídka Nápověda

Údržba tiskárny

Čištění vnějšku tiskárny

Skladování spotřebního materiálu

Úspora spotřebního materiálu

Kontrola stavu spotřebního materiálu

Objednání spotřebního materiálu

Výměna spotřebního materiálu

Přemístění tiskárny

Administrativní podpora

Hledání informací o pokročilé tvorbě sítí a administraci

Používání vestavěného webového serveru

Prohlížení virtuálního displeje

Zjištění stavu zařízení

Nastavení e-mailových upozornění

Prohlížení hlášení

Obnovení výchozích nastavení výrobce

Řešení problémů

Řešení základních problémů

Popis hlášení tiskárny

Odstraňování uvíznutého papíru

Řešení problémů s tiskem

Řešení problémů s příslušenstvím

Řešení problémů s podáváním papíru

Řešení problémů s kvalitou tisku

Kontaktování zákaznické podpory

Poznámky

Informace o produktu

Poznámky k vydání

Ochranné známky

Úrovně hluku

Informace o teplotě

Směrnice WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) – recyklace materiálu

Likvidace produktu

ENERGY STAR

Upozornění ohledně laseru

Štítek s upozorněním na laser

Spotřeba energie

Upozornění na rádiové rušení

Oznámení CCC EMC

BSMI EMC notice

Zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků

Vystavení záření rádiových vln

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

India emissions notice

Patent acknowledgment