W850

Sikkerhedsoplysninger

Oplysninger om printeren

Tak, fordi du valgte denne printer!

Sådan finder du oplysninger om printeren

Valg af en placering til printeren

Printerkonfigurationer

Beskrivelse af printerens kontrolpanel

Minimering af printerens miljøpåvirkning

Spare papir og toner

Spare energi

Reduktion af støj fra printeren

Genbrug

Yderligere printeropsætning

Installation af interne optioner

Installere hardwareindstillinger

Tilslutning af kabler

Kontrol af printerens indstillinger

Opsætning af printersoftware

Opsætning af trådløs udskrivning

Installation af printeren på et Ethernet-netværk

Ændring af portindstillinger efter installation af en ny intern løsningsport til netværk

Opsætning af seriel udskrivning

Ilægning af papir og specialmedier

Angivelse af papirstørrelse og -type

Indstil printeren, så den selv registrerer størrelsen på det ilagte papir i en skuffe

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Ilægning af printmedie i standard- eller valgfri skuffe til 500 ark

Ilægning af papirstørrelserne A5 eller statement

Ilægning af B5- eller Executive-papir

Ilægning af medier i højkapacitetsarkføderen til 2.000 ark

Ilægning af medier i dobbeltskufferne til 2.000 ark

Ilægge papir i MP-arkføderen

Ilæg Letter- eller A4-papir på den korte kant

Bakkesammenkædning og fjernelse af bakkesammenkædning

Retningslinjer for papir og specialmedier

Retningslinjer for papir

Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt

Udskrivning

Udskrivning af et dokument

Udskrivning på specialmedier

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Udskrive fra en mobil enhed

Udskrivning fra et flashdrev

Udskrivning af oplysningssider

Annullering af et udskriftsjob

Understøttede efterbehandlingsfunktioner

Justere tonersværtningsgrad

Beskrivelse af printermenuer

Listen Menuer

Menuen Papir

Rapporter, menu

Netværk/Porte, menu

Menuen Sikkerhed

Menuen Indstillinger

Hjælp, menu

Vedligeholdelse af printeren

Rengøring af printerens yderside

Opbevaring af forbrugsstoffer

Spare på forbrugsstoffer

Kontrol af status for forbrugsstoffer

Bestilling af forbrugsstoffer

Udskiftning af forbrugsstoffer

Flytte printeren

Administrativ support

Finde avancerede netværks- og administratorinformationer.

Brug af den indbyggede webserver

Kontrollerer det virtuelle display

Kontrollerer enhedens status

Sådan opsættes e-mail-advarsler:

Visning af rapporter

Gendannelse af standardindstillinger

Fejlfinding

Løsning af grundlæggende problemer

Beskrivelse af printermeddelelser

Fjernelse af papirstop

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af problemer

Løse problemer med papirindføring

Løsning af problemer med udskriftskvaliteten

Kontakt til kundesupport

Meddelelser

Produktoplysninger

Meddelelse om udgave

Varemærker

Støjemissionsniveauer

Temperaturoplysninger

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Bortskaffelse af produktet

ENERGY STAR

Lasererklæring

Advarselsetiket vedr. laser

Strømforbrug

Erklæring om overensstemmelse med EU-direktiver

Meddelelse om radiointerferens

CCC EMC-bekendtgørelse

BSMI EMC notice

Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Udsættelse for radiofrekvens

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

Indisk bekendtgørelse om stråling

Meddelelse til brugere i Den Europæiske Union

Patent acknowledgment