Întreţinerea imprimantei

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenţinerea imprimantei într-o stare de funcţionare optimă periodică sau neînlocuirea pieselor şi a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimatei.