Utskrift

forsiktighetsikon for klemfare FORSIKTIG – KLEMFARE: For å unngå fare for klemskader må du være forsiktig i områder merket med denne etiketten. Klemskader kan oppstå rundt bevegelige deler, for eksempel tannhjul, skuffer og deksler.