T656dne

Veiligheidsinformatie

Algemene informatie over de printer

Informatie zoeken over de printer

Een locatie voor de printer selecteren

Printerconfiguraties

Informatie over het beginscherm

Extra installatieopties voor de printer

Interne opties installeren

Hardwareopties installeren

Kabels aansluiten

Papier plaatsen

Laden koppelen en ontkoppelen

Printerconfiguratie controleren

De printersoftware installeren

Draadloos afdrukken instellen

De printer op een bedraad netwerk installeren

Poortinstellingen wijzigen na het installeren van een nieuwe netwerk-ISP

Toepassingen van het beginscherm instellen en gebruiken

De toepassingen van het beginscherm gebruiken

Beginscherm of inactief scherm configureren

Eco-instellingen configureren

Formulieren en favorieten configureren

Minimaliseer de invloed die uw printer op het milieu heeft

Papier en toner besparen

Energie besparen

Recycling

Geluidsniveau van de printer reduceren

Richtlijnen voor papier en speciaal afdrukmateriaal

Richtlijnen voor papier

Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten

Afdrukken

Een document afdrukken

Afdrukken op speciaal afdrukmateriaal

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in wacht

Afdrukken vanaf een flashstation

Pagina's met informatie afdrukken

Afdruktaak annuleren

Storingen verhelpen

Informatie over storingsnummers en -locaties

Papierstoring 200 en 201

Papierstoring 202 en 203

230 papier vast

241–245 papierstoringen

250 Papier vast

270-279 papier vast

280–282: papierstoringen

283 Nietjes vast

Informatie over printermenu's

Menuoverzicht

Menu Papier

Menu Rapporten

Menu Netwerk/poorten

Menu Beveiliging

Menu Instellingen

Help, menu

Informatie over printerberichten

Lijst met statusberichten en foutmeldingen

Printer onderhouden

De buitenkant van de printer reinigen

Supplies bewaren

Supplies bestellen

De status van supplies controleren

De printer verplaatsen naar een andere locatie

De printer vervoeren

Beheerdersondersteuning

De Geïntegreerde webserver gebruiken

Apparaatstatus controleren

E-mailmeldingen instellen

Rapporten bekijken

Fabrieksinstellingen herstellen

problemen oplossen

Eenvoudige problemen oplossen

Afdrukproblemen oplossen

Problemen met opties oplossen

Problemen met de papierinvoer oplossen

Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen

Problemen met de toepassing oplossen

Contact opnemen met klantenondersteuning

Kennisgevingen

Productinformatie

Informatie over deze uitgave

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Handelsmerken

Kennisgeving modulaire component(en)

Temperatuurgegevens:

Geluidsemissie

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Laserinformatie

Waarschuwingsetiket voor de laser

Energieverbruik

Conformiteit met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap (EG)

Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie

LEXMARK BEPERKTE SOFTWAREGARANTIE EN LICENTIEOVEREENKOMST

KENNISGEVING ADOBE SYSTEMS INCORPORATED