Lexmark X264dn, X363dn, X364dn i X364dw

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje na temat drukarki

Dziękujemy za wybranie tej drukarki!

Znajdowanie informacji na temat drukarki

Wybór miejsca na drukarkę

Wyposażenie drukarki

Podstawowe funkcje skanera

Opis podajnika ADF i szyby skanera

Informacje o panelu sterowania drukarki

Konfigurowanie dodatkowej drukarki

Instalowanie wewnętrznych elementów opcjonalnych

Instalowanie opcji sprzętowych

Podłączanie kabli

Weryfikacja konfiguracji drukarki

Konfigurowanie oprogramowania drukarki

Konfigurowanie drukowania bezprzewodowego

Instalacja drukarki w sieci przewodowej

Minimalizowanie wpływu drukarki na środowisko

Oszczędzanie papieru i toneru

Oszczędzanie energii

Recykling

Zmniejszanie hałasu wytwarzanego przez drukarkę

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Ustawianie rozmiaru i typu papieru

Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru

Zapobieganie zacięciom

Ładowanie zasobników

Korzystanie z zasobnika uniwersalnego lub ręcznego

Pojemność zasobników

Łączenie i rozłączanie zasobników

Wskazówki dotyczące papieru i nośników specjalnych

Wskazówki dotyczące papieru

Przechowywanie papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury papieru

Printing (Drukowanie)

Drukowanie dokumentu

Drukowanie z dysku flash

Drukowanie na obu stronach papieru (drukowanie dwustronne)

Drukowanie dokumentów specjalnych

Drukowanie stron z informacjami

Anulowanie zadania drukowania

Kopiowanie

Kopiowanie

Kopiowanie zdjęć

Kopiowanie na nośnikach specjalnych

Dostosowywanie ustawień kopiowania

Wstrzymywanie bieżącego zadania drukowania w celu wykonania kopii

Umieszczanie tekstu nakładki na każdej stronie

Anulowanie zadania kopiowania

Poprawa jakości kopii

Wysyłanie w postaci wiadomości e-mail

Przygotowanie do wysyłania wiadomości e-mail

Tworzenie skrótu e-mail za pomocą wbudowanego serwera WWW

Wysyłanie dokumentu w postaci wiadomości e-mail

Anulowanie wiadomości e-mail

Faksowanie

Przygotowanie drukarki do obsługi funkcji faksu

Wysyłanie faksu

Tworzenie skrótów

Używanie skrótów i książki adresowej

Dostosowywanie ustawień faksowania

Anulowanie faksu wychodzącego

Informacje o opcjach dotyczących faksu

Poprawianie jakości faksu

Skanowanie do komputera lub dysku flash

Skanowanie do komputera

Skanowanie na dysk flash

Zapoznanie z funkcjami programu Scan Center

Informacje o opcjach profilu skanowania

Poprawianie jakości skanowania

Opis menu drukarki

Lista menu

Menu papieru

Menu Raporty

Menu Sieć/Porty

Menu Ustawienia

Konserwacja drukarki

Czyszczenie zewnętrznej obudowy drukarki

Czyszczenie szyby skanera

Czyszczenie wałków separatora podajnika ADF

Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych

Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych za pomocą komputera sieciowego

Przenoszenie drukarki w inne miejsce

Transport drukarki

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Informacje dla administratorów

Znajdowanie zaawansowanych informacji o sieci i informacji dla administratora

Przywracanie ustawień fabrycznych

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

Wyświetlanie raportów

Sprawdzanie stanu urządzenia

Ograniczanie dostępu do menu drukarki

Konfigurowanie alarmów e-mail

Konfigurowanie powiadomień o materiałach eksploatacyjnych

Kopiowanie ustawień drukarki do innych drukarek

Usuwanie zacięć

Usuwanie zacięć

rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie podstawowych problemów dotyczących drukarki

Na panelu sterowania drukarki są wyświetlane tylko symbole diamentu lub wyświetlacz jest pusty

Opis komunikatów drukarki

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z kopiowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych ze skanerem

Rozwiązywanie problemów związanych z faksowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z wyposażeniem opcjonalnym

Rozwiązywanie problemów związanych z podawaniem papieru

Rozwiązywanie problemów związanych z jakością wydruku

Nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW

Kontakt z pomocą techniczną

Oświadczenia

Informacje o produkcie

Informacje o wydaniu

Znaki towarowe

Poziomy emisji hałasu

Informacje o temperaturze

Dyrektywa WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) dotycząca odpadów ze sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego

Oświadczenie dotyczące wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne

ENERGY STAR

Oświadczenie o zawartości rtęci

Oświadczenie dotyczące lasera

Naklejka z informacjami o laserze

Zużycie energii

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej (EC)

Uwagi dotyczące przepisów dla terminali komunikacyjnych

Informacje dla użytkowników w Unii Europejskiej

Uwagi dotyczące przepisów związanych z produktami bezprzewodowymi

Zagrożenie promieniowaniem o częstotliwości radiowej

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

Informacje dla użytkowników w Unii Europejskiej

OGRANICZONA GWARANCJA I UMOWY LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA FIRMY LEXMARK