X46x-serien

Sikkerhetsinformasjon

Bli kjent med skriveren

Takk for at du valgte denne skriveren!

Finne informasjon om skriveren

Skriverkonfigurasjoner

Velge en plassering for skriveren

Skannerens grunnleggende funksjoner

Forstå hvordan den automatiske dokumentmateren og skannerglassplaten fungerer

Forstå skriverens kontrollpanel

Forstå startsiden

Bruke knappene på berøringsskjermen

Ytterligere skriveroppsett

Installere internt tilleggsutstyr

Installere tilleggsmaskinvare

Koble til kabler

Kontrollere skriveroppsettet

Slik stiller du inn skriverprogramvare

Slik programmerer du trådløs utskrift

Installere skriveren i et kablet nettverk

Endre portinnstillinger etter installasjon av en ny nettverksinternløsningsport

Sette opp seriellutskrift

Redusere skriverens skadelige innvirkning på miljøet

Spare papir og toner

Spare energi

Gjenvinning

Redusere skriverstøyen

Legge i papir og spesialpapir

Angi papirstørrelse og papirtype

Konfigurere innstillinger for universalpapir

Unngå papirstopp

Legge i skuffer

Bruke flerbruksmateren

Koble skuffer til og fra

Retningslinjer for papir og spesialpapir

Retningslinjer for papir

Papirstørrelser, papirtyper og papirvekt som støttes

Skriver ut

Skrive ut et dokument

Skrive ut på begge sider av arket (tosidig utskrift)

Skrive ut på spesialpapir

Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber

Skrive ut fra en flash-enhet

Skrive ut informasjonssider

Avbryte en utskriftsjobb

Kopiering

Kopiere

Kopiere fotografier

Kopiere på spesialpapir

Tilpasse kopieringsinnstillinger

Sette gjeldende utskriftsjobb på pause for å lage kopier

Legge informasjon på kopier

Avbryte en kopieringsjobb

Forstå kopieringsskjermene og -alternativene

Forbedre kopikvalitet

Sende via e-post

Gjøre klar til å sende e-post

Opprette en e-postsnarvei

Sende et dokument med e-post

Tilpasse e-postinnstillinger

Avbryte en e-post

Forstå alternativene for e-post

Fakse

Gjøre skriveren klar til å fakse

Sende en faks

Opprette snarveier

Bruke snarveier og adresseboken

Tilpasse faksinnstillinger

Avbryte en utgående faks

Forstå alternativene for faks

Forbedre fakskvaliteten

Holde og videresende fakser

Skanne til en FTP-adresse

Skanne til en FTP-adresse

Opprette snarveier

Forstå FTP-alternativene

Forbedre FTP-kvalitet

Skanne til en datamaskin eller en flash-enhet

Skanne til en datamaskin

Forstå alternativene for skanneprofiler

Skanning til en flashstasjon

Forbedre skannekvalitet

Forstå skrivermenyene

Menyliste

Menyen Paper (Papir)

Menyen Reports (Rapporter)

Menyen Nettverk/Porter

MenyenSikkerhet

Innstillinger, meny

Hjelp, meny

Vedlikeholde skriveren

Rengjøre skriveren utvendig

Rengjøre skannerens glassplate

Rengjøre skillevalsene til den automatiske dokumentmateren

Justerer skannerregistrering

Oppbevare rekvisita

Kontrollere statusen for rekvisita

Bestille rekvisita

Flytte skriveren til et annet sted

Transportere skriveren

Administrativ støtte

Finne avansert informasjon om nettverk og administrasjon

Bruke EWS (Embedded Web Server)

Kontrollere enhetsstatus

Opprette e-postvarslinger

vise rapporter

Gjenopprette fabrikkoppsettet

Fjerne fastkjørt papir

Fjerne fastkjørt papir

Feilsøking

Løse vanlige problemer med skriveren

Skjermen på skriverens kontrollpanel er tom eller viser bare rutersymboler

Indikatorlampe blinker rødt

Forstå skrivermeldingene

Løse utskriftsproblemer

Løse kopieringsproblemer

Løse skannerproblemer

Løse fakseproblemer

Løse problemer med tilleggsutstyr

Løse problemer med papirinntrekking

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Integrert nettserver kan ikke åpnes

Kontakte kundestøtte

Merknader

Produktinformasjon

Utgivelsesmerknad

Varemerker

Støynivåer

Temperaturinformasjon

WEEE-direktiv (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Kvikksølverklæring

Følsomhet overfor statisk elektrisitet

ENERGY STAR

Lasermerknad

Laserveiledningsetikett

Strømforbruk

Samsvar med EU-direktiver

Spesielle bestemmelser for telekommunikasjonsutstyr

Merknad til brukere i EU

Spesielle bestemmelser for trådløse produkter

Eksponering for stråling

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

Merknad til brukere i EU

BEGRENSET GARANTI OG LISENSAVTALER FOR LEXMARK-PROGRAMVARE

MERKNAD FRA ADOBE SYSTEMS INCORPORATED