X46x Series

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje na temat drukarki

Dziękujemy za wybranie tej drukarki!

Znajdowanie informacji na temat drukarki

Wyposażenie drukarki

Wybór miejsca na drukarkę

Podstawowe funkcje skanera

Opis podajnika ADF i szyby skanera

Informacje o panelu sterowania drukarki

Korzystanie z ekranu głównego

Korzystanie z przycisków ekranu dotykowego

Konfigurowanie dodatkowej drukarki

Instalowanie wewnętrznych elementów opcjonalnych

Instalowanie opcji sprzętowych

Podłączanie kabli

Weryfikacja konfiguracji drukarki

Konfigurowanie oprogramowania drukarki

Konfigurowanie drukowania bezprzewodowego

Instalacja drukarki w sieci przewodowej

Zmiana ustawień portu po zainstalowaniu nowego portu sieciowego ISP (Internal Solutions Port)

Konfigurowanie drukowania przy użyciu połączenia szeregowego

Minimalizowanie wpływu drukarki na środowisko

Oszczędzanie papieru i toneru

Oszczędzanie energii

Recykling

Zmniejszanie hałasu wytwarzanego przez drukarkę

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Ustawianie rozmiaru i typu papieru

Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru

Zapobieganie zacięciom

Ładowanie zasobników

Korzystanie z podajnika uniwersalnego

Łączenie i rozłączanie zasobników

Wskazówki dotyczące papieru i nośników specjalnych

Wskazówki dotyczące papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury papieru

Drukowanie

Drukowanie dokumentu

Drukowanie na obu stronach papieru (drukowanie dwustronne)

Drukowanie na nośnikach specjalnych

Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych

Drukowanie z dysku flash

Drukowanie stron z informacjami

Anulowanie zadania drukowania

Kopiowanie

Kopiowanie

Kopiowanie zdjęć

Kopiowanie na nośnikach specjalnych

Dostosowywanie ustawień kopiowania

Wstrzymywanie bieżącego zadania drukowania w celu wykonania kopii

Umieszczanie informacji na kopiach

Anulowanie zadania kopiowania

Informacje o ekranach i opcjach kopiowania

Poprawa jakości kopii

Wysyłanie w postaci wiadomości e-mail

Przygotowanie do wysyłania wiadomości e-mail

Tworzenie skrótu e-mail

Wysyłanie dokumentu w postaci wiadomości e-mail

Dostosowywanie ustawień e-mail

Anulowanie wiadomości e-mail

Informacje o opcjach dotyczących wiadomości e-mail

Faksowanie

Przygotowanie drukarki do obsługi funkcji faksu

Wysyłanie faksu

Tworzenie skrótów

Używanie skrótów i książki adresowej

Dostosowywanie ustawień faksowania

Anulowanie faksu wychodzącego

Informacje o opcjach dotyczących faksu

Poprawianie jakości faksu

Wstrzymywanie i przekazywanie faksów

Skanowanie z wysłaniem na adres FTP

Skanowanie z wysłaniem na adres FTP

Tworzenie skrótów

Informacje o opcjach dotyczących FTP

Poprawianie jakości kopii wysyłanych na FTP

Skanowanie do komputera lub dysku flash

Skanowanie do komputera

Informacje o opcjach profilu skanowania

Skanowanie na dysk flash

Poprawianie jakości skanowania

Opis menu drukarki

Lista menu

Menu papieru

Menu raportów

Menu Sieć/Porty

Menu Bezpieczeństwo

Menu Ustawienia

Menu Pomoc

Konserwacja drukarki

Czyszczenie zewnętrznej obudowy drukarki

Czyszczenie szyby skanera

Czyszczenie wałków separatora podajnika ADF

Regulacja rejestracji skanera

Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych

Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Przenoszenie drukarki w inne miejsce

Transport drukarki

Informacje dla administratorów

Znajdowanie zaawansowanych informacji o sieci i informacji dla administratora

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

Sprawdzanie stanu urządzenia

Konfigurowanie alarmów e-mail

Wyświetlanie raportów

Przywracanie ustawień fabrycznych

Usuwanie zacięć

Usuwanie zacięć

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie podstawowych problemów dotyczących drukarki

Na panelu sterowania drukarki są wyświetlane tylko symbole diamentu lub wyświetlacz jest pusty

Kontrolka miga na czerwono.

Opis komunikatów drukarki

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z kopiowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych ze skanerem

Rozwiązywanie problemów związanych z faksowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z wyposażeniem opcjonalnym

Rozwiązywanie problemów związanych z podawaniem papieru

Rozwiązywanie problemów związanych z jakością wydruku

Nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW

Kontakt z pomocą techniczną

Oświadczenia

Informacje o produkcie

Informacje o wydaniu

Znaki towarowe

Poziomy emisji hałasu

Informacje o temperaturze

Dyrektywa WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) dotycząca odpadów ze sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego

Oświadczenie o zawartości rtęci

Oświadczenie dotyczące wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne

ENERGY STAR

Oświadczenie dotyczące lasera

Naklejka z informacjami o laserze

Zużycie energii

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej (EC)

Uwagi dotyczące przepisów dla terminali komunikacyjnych

Informacje dla użytkowników w Unii Europejskiej

Uwagi dotyczące przepisów związanych z produktami bezprzewodowymi

Zagrożenie promieniowaniem o częstotliwości radiowej

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

Informacje dla użytkowników w Unii Europejskiej

OGRANICZONA GWARANCJA I UMOWY LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA FIRMY LEXMARK

POWIADOMIENIE FIRMY ADOBE SYSTEMS INCORPORATED