X65x Series

Informatie over veiligheid

Omgaan met de printer

Informatie zoeken over de printer

Printerconfiguraties

Een locatie voor de printer selecteren

Basisfuncties van de scanner

Informatie over de ADF en de glasplaat

Informatie over het bedieningspaneel van de printer

Informatie over het beginscherm

Knoppen op het aanraakscherm gebruiken

Extra printer instellen

Interne opties installeren

Kabels aansluiten

Printerconfiguratie controleren

De printersoftware instellen

Draadloos afdrukken instellen

Printer installeren op een Ethernet-netwerk

Poortinstellingen wijzigen na het installeren van een nieuw netwerk Interne 'Solutions' Poort (ISP)

Serieel afdrukken instellen

Printer instellen voor faxen

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Papiersoort en papierformaat instellen

Instellingen voor universeel papier configureren

Standaardladen of optionele laden voor 250 of 550 vel vullen

Lade voor 2000 vel vullen

De universeellader vullen

De enveloppenlader vullen

Laden koppelen en ontkoppelen

Richtlijnen voor papier en speciaal afdrukmateriaal

Richtlijnen voor papier

Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten

Afdrukken

Een document afdrukken

Afdrukken op speciale media

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

Afdrukken vanaf een flashstation

Pagina's met informatie afdrukken

Afdruktaak annuleren

Bezig met kopiëren

Kopieën maken

Foto's kopiëren

Kopiëren op speciaal afdrukmateriaal

Kopieerinstellingen aanpassen

Taakonderbreking

Informatie op kopieën afdrukken

Kopieertaak annuleren

Informatie over de kopieerschermen en kopieeropties

De kopieerkwaliteit verbeteren

E-mailen

Voorbereiden op het per e-mail verzenden

Een e-mailsnelkoppeling maken

Een document per e-mail verzenden

E-mailinstellingen aanpassen

Een e-mail annuleren

Informatie over e-mailopties

Faxen

Een fax verzenden

Snelkoppelingen maken

Snelkoppelingen en het adresboek gebruiken

Faxinstellingen aanpassen

Een uitgaande fax annuleren

Informatie over faxopties

Faxkwaliteit verbeteren

Faxen in een wachtrij zetten en doorsturen

Scannen naar een FTP-adres

Scannen naar een FTP-adres

Snelkoppelingen maken

Informatie over FTP-opties

FTP-kwaliteit verbeteren

Scannen naar een computer of flash-station

Naar een computer scannen

Scannen naar een flashstation

Scanprofielopties

Scankwaliteit verbeteren

Papierstoringen verhelpen

Papierstoringen voorkomen

Informatie over storingsnummers en -locaties

Papierstoring 200 en 201

202 Papier vast

230-239: papierstoringen

240-249: papierstoringen

250 Papier vast

260 papier vast

270-279: papierstoringen

280–282: papierstoringen

283 Nietjes vast

290–294: papierstoringen

Printermenu's

Menuoverzicht

Papiermenu

Menu Reports (Rapporten)

Network/Ports, menu

Security (Beveiliging), menu

Instellingen, menu

Menu Help

Printerberichten

Lijst met statusberichten en foutmeldingen

Printer onderhouden

De buitenkant van de printer reinigen

De glasplaat reinigen

Scannerregistratie aanpassen

Supplies bewaren

Zuinig omgaan met supplies

De status van supplies controleren

Supplies bestellen

Lexmark-producten recyclen

Help bij transport

Beheerdersondersteuning

Geavanceerde netwerkinformatie en beheerdersinformatie weergeven

De Embedded Web Server gebruiken

Apparaatstatus controleren

E-mailmeldingen instellen

Rapporten bekijken

Helderheid van het display aanpassen

Spaarstand aanpassen

Fabrieksinstellingen herstellen

Problemen oplossen

Eenvoudige printerproblemen oplossen

Display op het bedieningspaneel van de printer is leeg of er worden alleen ruitjes weergegeven

Problemen met de printer oplossen

Problemen met kopiëren oplossen

Problemen met de scanner oplossen

Problemen bij het faxen oplossen

Problemen met accessoires oplossen

Problemen met de papierinvoer

Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen

Embedded Web Server wordt niet geopend

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Kennisgevingen

Productinformatie

Informatie over deze editie

Handelsmerken

Licentiemeldingen

Geluidsniveaus

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Verwijdering van het product

Kennisgeving voor batterijen

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Verklaring met betrekking tot kwik

Temperatuurinformatie

Laserinformatie

Waarschuwingsetiket voor de laser

Energieverbruik

Informatie over regelgevingen voor elektromagnetische compatibiliteit

Conformiteit met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap (EG)

Kennisgeving over radiostoring

Kennisgevingen over regelgeving met betrekking tot terminalapparatuur voor telecommunicatie

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie

Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie

Patent acknowledgment