Vzdrževanje tiskalnika

Opozorilo – možnost poškodb: Če tiskalnika ne vzdržujete tako, da zagotavlja optimalno zmogljivost, oziroma če ne zamenjate delov in potrošnega materiala, se tiskalnik lahko poškoduje.