Održavanje štampača

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Ako ne budete održavali performanse štampača na optimalnom nivou ili ne budete menjali delove i potrošni materijal, može da dođe do oštećenja štampača.