MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370 MFP's

Veiligheidsinformatie

Conventies

Productverklaringen

Omgaan met de printer

Informatie zoeken over de printer

Een locatie voor de printer selecteren

Printerconfiguraties

Kabels aansluiten

Het bedieningspaneel gebruiken

Uitleg over de status van de aan-uitknop en het indicatielampje

Toepassingen in het beginscherm instellen en gebruiken

Het beginscherm gebruiken

Het beginscherm aanpassen

Pas kopiëren instellen

Snelkoppelingsbeheer gebruiken

Display Customization gebruiken

Instellen van het Scancentrum

Een Cloud Connector-profiel maken

Apparaatquota instellen

QR-code-generator gebruiken

Configureren, Eco-instellingen

Klantenondersteuning gebruiken

Bladwijzers beheren

Contactpersonen beheren

De toegankelijkheidsfuncties instellen en gebruiken

Gesproken begeleiding activeren

Navigeren op het scherm met gebaren

De vergrotingsmodus inschakelen

De spraaksnelheid van de gesproken begeleiding aanpassen

Het toetsenbord op het display gebruiken

Gesproken wachtwoorden of pincodes inschakelen

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Het formaat en de papiersoort voor speciaal materiaal instellen

Instellingen voor Universal papier configureren

Papier in de lade voor 250 vel of 550 vel plaatsen

De lade voor 2100 vel laden

De multifunctionele invoer vullen

Laden koppelen

Papiersteun

Ondersteunde papierformaten

Ondersteunde papiersoorten

Ondersteunde papiergewichten

Afdrukken

Afdrukken vanaf een computer

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

Afdrukken vanaf een flashstation

Ondersteunde flashstations en bestandstypen

Beveiligde taken configureren

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Afdrukken vanuit een Cloud Connector-profiel

Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken

Een directorylijst afdrukken

Bezig met kopiëren

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

Kopieën maken

Foto's kopiëren

Kopiëren op briefhoofdpapier

Op beide zijden van het papier kopiëren

Kopieën verkleinen of vergroten

Exemplaren sorteren

Scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren

Meerdere pagina's op één vel kopiëren

Een kopieersnelkoppeling maken

E-mailen

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

E-mailfunctie instellen

E-mailinstellingen configureren

Een e-mail verzenden

Een e-mailsnelkoppeling maken

Faxen

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

Printer instellen voor faxen

Een fax verzenden

Een fax plannen

Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken

De faxresolutie wijzigen

Faxintensiteit aanpassen

Een faxlog bekijken

Ongewenste faxen blokkeren

Faxen in wachtrij

Een fax doorsturen

Bezig met scannen

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

Naar een FTP-server scannen

Een FTP-snelkoppeling maken

Scannen naar een flashstation

Naar een faxserver scannen

Gescande documenten naar een computer sturen

Scannen naar een Cloud Connector profiel

Informatie over de printermenu's

Menu-overzicht

Apparaat

Afdrukken

Papier

Kopiëren

Fax

E-mail

FTP

USB-station

Netwerk/poorten

Beveiliging

Rapporten

Help

Problemen oplossen

Pagina met menu-instellingen afdrukken

Printer beveiligen

De beveiligingssleuf vinden

Printergeheugen wissen

Geheugen op de vaste schijf wissen

Vaste schijf van de printer coderen

Fabrieksinstellingen herstellen

Kennisgeving van vluchtigheid

Printer onderhouden

Luidsprekervolume aanpassen

Netwerkfunctionaliteit

Serieel afdrukken instellen (alleen Windows)

Printeronderdelen reinigen

Onderdelen en supplies bestellen

Onderdelen en supplies vervangen

Help bij transport

Energie en papier besparen

Recycling

Papierstoringen verhelpen

Voorkomen van papierstoringen

Locaties van storingen bepalen

Papier vastgelopen in laden

Papier vast in klep A

Papier vastgelopen in klep C

Papier vastgelopen in de standaardlade

Papier vastgelopen in de multifunctionele invoer

Papier vastgelopen in de automatische documentinvoer

Problemen oplossen

Problemen met de netwerkverbinding

Problemen met hardwareopties

Problemen met supplies

Problemen met de papierinvoer

Afdrukproblemen

Problemen met faxen

Problemen met scannen

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Upgraden en migreren

Hardware

Software

Firmware

Kennisgevingen

Productinformatie

Informatie over deze editie

Handelsmerken

Licentiemeldingen

Geluidsniveaus

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Verwijdering van het product

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Temperatuurinformatie

Laserinformatie

Energieverbruik

Kennisgevingen over regelgeving met betrekking tot terminalapparatuur voor telecommunicatie

Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Kennisgeving modulaire component(en)

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Kennisgeving van radiostoring