Säkra pausade utskriftsjobb

Ändringshistorik

Översikt

Checklista för distribueringsberedskap

Konfigurera skrivarinställningarna

Öppna den inbyggda webbservern

Säkra åtkomst till programmet

Hindra obehöriga användare från att visa lagrade jobb

Konvertera utskriftsjobb till säkra lagrade utskriftsjobb

Visa skyddade program eller funktioner på startskärmen

Konfigurera programmet

Ange inställningarna för säkra lagrade utskriftsjobb

Importera eller exportera en konfigurationsfil

Anpassa programikonen

Använda programmet

Skriva ut lagrade jobb

Felsökning

Programfel

Licensfel

Det går inte att identifiera användar-ID

Inga utskriftsjobb tillgängliga för användaren

Anmärkningar

Om utgåvan

GOVERNMENT END USERS

Varumärken