Seriile C734 şi C736

Informaţii referitoare la lucrul în siguranţă

Informaţii despre imprimantă

Vă mulţumim pentru că aţi ales această imprimantă!

Găsirea informaţiilor despre imprimantă

Alegerea unui loc pentru imprimantă

Configuraţii de imprimante

Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare

Despre panoul de control al imprimantei

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea echipamente interne opţionale

Instalarea opţiunilor hardware

Ataşarea cablurilor

Verificarea configurării imprimantei

Configurarea software-ului pentru imprimantă

Configurarea imprimării fără fir

Instalarea imprimantei într-o reţea cablată

Modificarea setărilor de port după instalarea unei noi reţele Internal Solutions Port

Configurarea imprimării prin cablu serial

Minimizarea impactului imprimantei asupra mediului

Economia de hârtie şi toner

Economisirea energiei

Reciclarea

Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de tipărire speciale

Setarea dimensiunii şi a tipului de hârtie

Încărcarea tăvii pentru hârtie

Încărcarea alimentatorului multifuncţional

Legarea şi anularea legării tăvilor

Indicaţii despre hârtie şi suporturile de tipărire speciale

Indicaţii despre hârtie

Dimensiuni, tipuri şi greutăţi acceptate pentru hârtie

Tipărirea

Imprimarea unui document

Imprimarea documentelor pe suporturi speciale

Imprimarea lucrărilor confidenţiale şi a altor lucrări în aşteptare

Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea fotografiilor de la un aparat de fotografiat digital compatibil PictBridge

Tipărirea paginilor de informaţii

Revocarea unei lucrări de imprimare

Tipărirea alb-negru

Utilizarea setărilor Max Speed (Viteză maximă) şi Max Yield (Randament maxim)

Înţelegerea meniurilor imprimantei

Listă de meniuri

Meniul Consumabile

Meniul Paper (Hârtie)

meniul Rapoarte

Meniul Reţea/Porturi

meniul Securitate

Meniul Settings (Setări)

Meniul Help (Asistenţă)

Întreţinerea imprimantei

Curăţarea exteriorului imprimantei

Curăţarea lentilelor capului de tipărire

Depozitarea pieselor de schimb

Verificarea stării consumabilelor

Comandarea consumabilelor

Înlocuirea consumabilelor

Mutarea imprimantei

Asistenţă administrativă

Găsirea informaţiilor avansate despre reţele şi administrare

Utilizare serverului EWS

Consultarea ecranului virtual

Verificarea stării dispozitivului

Setarea avertizărilor prin e-mail

Vizualizarea rapoartelor

Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică

Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Accesarea zonelor de blocaj

200-201 blocaje de hârtie

202 Blocaj hârtie

200–202 şi 230 blocaje de hârtie

24x Blocaj hârtie

250 Blocaj hârtie

Depanare

Explicarea mesajelor imprimantei

Rezolvarea problemelor elementare ale imprimantei

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Rezolvarea problemelor legate de opţiuni

Rezolvarea problemelor legate de alimentarea cu hârtie

Rezolvarea problemelor legate de calitatea tipăririi

Rezolvarea problemelor legate de calitatea culorilor

Contactarea serviciului de asistenţă pentru clienţi

Notificări

Informaţii despre produs

Notă referitoare la ediţie

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Mărci comerciale

Notificare cu privire la componentele modulare

Niveluri de emisie a zgomotelor

Directiva privind casarea echipamentelor electrice şi electronice (Waste from Electrical and Electronic Equipment - WEEE)

Notă privind sensibilitatea la electricitatea statică

ENERGY STAR

Informaţii cu privire la temperatură

Notă cu privire la laser

Etichetă de avertizate laser

Consumul de energie

Conformitatea cu directivele din Comunitatea Europeană (CE)

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicaţiile fără fir

Expunerea la radiaţii de radio-frecvenţă

Notă pentru utilizatorii din Uniunea Europeană

GARANŢIE LIMITATĂ ŞI ACORD DE LICENŢĂ PENTRU SOFTWARE LEXMARK

NOTIFICARE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED