MS710 Series

Informaţii de siguranţă

Informaţii despre imprimantă

Găsirea informaţiilor despre imprimantă

Selectarea unei locaţii pentru imprimantă

Configuraţiile imprimantei

Utilizarea panoului de control al imprimantei

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) şi ale indicatorilor luminoşi

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea opţiunilor interne

Instalarea opţiunilor hardware

Ataşarea cablurilor

Configurarea software-ului imprimantei

Acces la reţea

Verificarea configurării imprimantei

Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de tipărire speciale

Setarea dimensiunii şi a tipului de hârtie

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Încărcarea tăvii de 250 de coli sau de 550 de coli

Încărcarea tăvii de 2100 de foi

Încărcarea alimentatorului multifuncţional

Legarea şi anularea legării tăvilor

Ghid despre hârtie şi suporturile de tipărire speciale

Utilizarea suporturilor speciale

Indicaţii despre hârtie

Dimensiuni, tipuri şi greutăţi acceptate pentru hârtie

Imprimare

Imprimarea unui document

Imprimarea de pe o unitate flash sau de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea lucrărilor confidenţiale şi a altor lucrări în aşteptare

Tipărirea paginilor de informaţii

Anularea unei operaţii de tipărire

Despre meniurile imprimantei

Lista meniurilor

Meniul Paper (Hârtie)

meniul Rapoarte

meniul Reţea/Porturi

Meniul Securitate

Meniul Settings (Setări)

Meniul Asistenţă

Economisiţi bani şi protejaţi mediul

Economia de hârtie şi toner

Economisirea energiei

Reciclarea

Securizarea imprimantei

Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare

Declaraţie privind volatilitatea

Golirea memoriei volatile

Golirea memoriei nevolatile

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Identificarea informaţiilor de securitate ale imprimantei

Întreţinerea imprimantei

Curăţarea imprimantei

Verificarea stării pieselor şi consumabilelor

Comandarea consumabilelor

Depozitarea pieselor de schimb

Înlocuirea consumabilelor

Mutarea imprimantei

Gestionarea imprimantei

Găsirea informaţiilor complexe despre reţele şi administrare

Accesarea panoului de control la distanţă

Modificarea setărilor pentru imprimarea confidenţială

Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Interpretarea mesajelor şi locaţiilor pentru blocaje

Blocaj pagina [x], ridicaţi capacul frontal pentru a scoate cartuşul [200–201]

Blocaj pagina [x], deschideţi uşa spate sus [202]

[x]-blocaj hârtie, deschideţi uşile superioară şi inferioară din spate [231–234]

Blocaj pagina [x], îndepărtaţi blocaj recipient standard [203]

Blocaj pagina [x], scoateţi tava 1 pentru golire duplex [235-239]

Blocaj pagina [x], deschideţi tava [x] [24x]

Blocaj pagina [x], curăţaţi alimentatorul manual [250]

Blocaj pag. [x], scoateţi hârtia, desch. uşa capsator. Lăsaţi hârtia în recipient. [455–457]

Blocaj pag. [x], scoateţi hârtia, desch. uşa spate finisor. Lăsaţi hârtia în recipient. [451]

Blocaj pag. [x], scoateţi hârtia, desch. uşa spate extensor. Lăsaţi hârtia în recipient. [41y.xx]

Blocaj pag. [x], scoateţi hârtia, desch. uşa spate c. poştală. Lăsaţi hârtia în recipient. [43y.xx]

Rezolvarea problemelor

Explicarea mesajelor imprimantei

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Serverul EWS nu se deschide

Contactarea serviciului de asistenţă pentru clienţi

Note

Informaţii despre produs

Notă referitoare la ediţie

Mărci comerciale

Note de licenţă

Niveluri de poluare fonică

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deşeuri din echipamente electrice şi electronice)

India E-Waste notice

Dezafectarea produsului

Notă privind sensibilitatea la electricitatea statică

ENERGY STAR

Informaţii cu privire la temperatură

Notă cu privire la laser

Etichetă de avertizate laser

Consumul de energie

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicaţiile fără fir

Notificare privind componentele modulare

Expunerea la radiaţii de radio-frecvenţă

Notificare pentru utilizatorii din Uniunea Europeană

Patent acknowledgment