Lexmark X203n i X204n Series

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje na temat drukarki

Dziękujemy za wybranie tej drukarki!

Znajdowanie informacji na temat drukarki

Wybór miejsca na drukarkę

Wyposażenie drukarki

Podstawowe funkcje skanera

Opis podajnika ADF i szyby skanera

Informacje o panelu sterowania drukarki

Dodatkowa konfiguracja drukarki

Podłączanie kabli

Instalacja oprogramowania drukarki

Weryfikacja konfiguracji drukarki

Instalacja drukarki w sieci przewodowej

Minimalizowanie wpływu drukarki na środowisko

Oszczędzanie papieru i toneru

Oszczędzanie energii

Recykling

Zmniejszanie hałasu wytwarzanego przez drukarkę

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Ustawianie rozmiaru i typu papieru

Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru

Ładowanie zasobnika na papier

Korzystanie z podajnika ręcznego

Pojemność zasobników

Wskazówki dotyczące papieru i nośników specjalnych

Wskazówki dotyczące papieru

Przechowywanie papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury papieru

Drukowanie

Drukowanie dokumentu

Drukowanie na obu stronach papieru (drukowanie dwustronne)

Drukowanie dokumentów specjalnych

Drukowanie stron z informacjami

Anulowanie zadania drukowania

Kopiowanie

Kopiowanie

Kopiowanie zdjęć

Kopiowanie na nośnikach specjalnych

Dostosowywanie ustawień kopiowania

Wstrzymywanie bieżącego zadania drukowania w celu wykonania kopii

Anulowanie zadania kopiowania

Poprawa jakości kopii

Wysyłanie w postaci wiadomości e-mail

Przygotowanie do wysyłania wiadomości e-mail

Tworzenie skrótu e-mail za pomocą wbudowanego serwera WWW

Wysyłanie dokumentu w postaci wiadomości e-mail

Anulowanie wiadomości e-mail

Faksowanie

Przygotowanie drukarki do obsługi funkcji faksu

Wysyłanie faksu

Tworzenie skrótów

Używanie skrótów i książki adresowej

Dostosowywanie ustawień faksowania

Anulowanie faksu wychodzącego

Informacje o opcjach dotyczących faksu

Poprawianie jakości faksu

Przekazywanie faksów

Skanowanie do komputera

Skanowanie do komputera

Informacje o opcjach profilu skanowania

Poprawianie jakości skanowania

Używanie oprogramowania Scan Center

Opis menu drukarki

Lista menu

Menu papieru

Menu Raporty

Menu Ustawienia

Menu Sieć/Porty

Ustaw datę i godzinę

Konserwacja drukarki

Czyszczenie zewnętrznej obudowy drukarki

Czyszczenie szyby skanera

Czyszczenie wałków separatora podajnika ADF

Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych

Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych za pomocą komputera sieciowego

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Przenoszenie drukarki w inne miejsce

Transport drukarki

Informacje dla administratorów

Znajdowanie zaawansowanych informacji o sieci i informacji dla administratora

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

Wyświetlanie raportów

Sprawdzanie stanu urządzenia

Konfigurowanie alarmów e-mail

Przywracanie ustawień fabrycznych

Rozwiązywanie problemów

Sprawdzanie drukarki, która nie reaguje na polecenia

Na panelu sterowania drukarki są wyświetlane tylko symbole diamentu lub wyświetlacz jest pusty

Wydrukowano, skopiowano lub zeskanowano część dokumentu lub zdjęcia

Opis komunikatów drukarki

Usuwanie zacięć

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z kopiowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych ze skanerem

Rozwiązywanie problemów związanych z faksowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z podawaniem papieru

Rozwiązywanie problemów związanych z jakością wydruku

Nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW

Kontakt z pomocą techniczną

Oświadczenia

Informacje o produkcie

Informacje o wydaniu

Znaki towarowe

Poziomy emisji hałasu

Dyrektywa WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) dotycząca odpadów ze sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego

Oświadczenie dotyczące wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne

ENERGY STAR

Oświadczenie dotyczące lasera

Naklejka z informacjami o laserze

Zużycie energii

OGRANICZONA GWARANCJA I UMOWY LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA FIRMY LEXMARK

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej (EC)

Uwagi dotyczące przepisów dla terminali komunikacyjnych

Informacje dla użytkowników w Unii Europejskiej

Uwagi dotyczące przepisów związanych z produktami bezprzewodowymi

Zagrożenie promieniowaniem o częstotliwości radiowej

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

Informacje dla użytkowników w Unii Europejskiej