X746x, X748x

Güvenlik bilgileri

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Yazıcı için bir yer seçme

Yazıcı konfigürasyonları

ADF ve tarayıcı camını anlama

Yazıcının kontrol panelini kullanma

Ana ekranı anlama

Ana ekranı anlama

Dokunmatik düğmeleri kullanma

Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma

Katıştırılmış Web Sunucusu'na Erişme

Ana ekranda simgeleri gösterme veya gizleme

Ana ekran uygulamalarını etkinleştirme

Yapılandırmayı gönderme veya alma

Diğer yazıcı ayarları

Dahili seçenekleri takma

Donanım seçeneklerini kurma

Kabloları takma

Yazıcı yazılımını kurma

Ağda çalışma

Yazıcının kurulumunu kontrol etme

Kağıt ve özel ortam yükleme

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

Universal (Evrensel) kağıt ayarlarını yapılandırma

Standart veya isteğe bağlı 550 sayfalık tepsiye ortam yüklemek için

İsteğe bağlı 550 sayfalık özel ortam tepsisine ortam yükleme

2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyiciyi yükleme

Çok amaçlı besleyiciyi yükleme

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Kağıt ve özel ortam kılavuzları

Kağıtlarla ilgili kurallar

Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Yazdırma

Formları yazdırma

Belge yazdırma

Bir flash sürücüden yazdırma

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Bilgi sayfalarını yazdırma

Özel ortamlara yazdırma

Yazdırma işini iptal etme

Kopyalama

Kopyalar oluşturma

Film fotoğraflarını kopyalama

Özel ortamlara kopyalama

Kopyalama ayarlarını özelleştirme

Kopyalara bilgi yerleştirme

Kopyalama işini iptal etme

Kopyalama ekranını ve seçeneklerini anlama

E-posta gönderme

E-posta için hazırlama

Bir e-posta kısayolu oluşturma

Bir belgeyi e-posta ile yollama

E-posta ayarlarını özelleştirme

E-posta iptal etme

E-posta seçeneklerini anlama

Faks gönderme ve alma

Yazıcıyı faks göndermeye hazır hale getirme

Kısayol oluşturma

Faks gönderme

Faks ayarlarını özelleştirme

Giden faksı iptal etme

Faks seçeneklerini anlama

Faks bekletme ve iletme

Tarama

Ağa Tara'yı Kullanma

Bir FTP adresine tarama

Bir bilgisayara veya flash sürücüye tarama

Yazıcı menülerini anlama

Menü listesi

Sarf Malz. menüsü

Kağıt menüsü

Raporlar menüsü

Ağ/Bağlantı Noktaları menüsü

Güvenlik menüsü

Ayarlar menüsü

Yardım menüsü

Paradan tasarruf etme ve çevre üzerindeki etkileri azaltma

Kağıt ve toner tasarrufu

Enerji tasarrufu

Geri dönüşüm

Yazıcıyı sabitleme

Sistem kartını kilitleme

Geçicilik Bildirimi

Geçici belleği silme

Kalıcı belleği silme

Yazıcı sabit diski belleğini silme

Yazıcı sabit diski şifrelemesini yapılandırma

Yazıcı güvenlik bilgilerini bulma

Yazıcının bakımı

Yazıcının parçalarını temizleme

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme

Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma

Sarf malzemelerini saklama

Parça ve sarf malzemeleri değiştirme

Bakım sayacını sıfırlama

Yazıcıyı taşıma

Yazıcıyı yönetme

Gelişmiş ağ kurma ve yönetici bilgileri bulma

Sanal ekranı denetleme

Raporları görüntüleme

E-posta uyarılarını ayarlama

Sıkışmaları giderme

Sıkışmaları giderme

Kağıt sıkışmalarını ve yerlerini anlama

200–201 kağıt sıkışması

202–203 kağıt sıkışması

24x kağıt sıkışması

250 kağıt sıkışması

29y.xx kağıt sıkışmaları

Sorun Giderme

Temel yazıcı sorunlarını giderme

Yazıcı mesajlarını anlama

Yazdırma sorunlarını çözme

Kopyalama sorunlarını çözme

Tarayıcı sorunlarını çözme

Fakslama sorunlarını çözme

Ana ekran uygulamaları sorunlarını çözme

Seçenek sorunlarını çözme

Kağıt besleme sorunlarını çözme

Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme

Renk kalitesi sorunlarını çözme

Katıştırılmış Web Sunucusu açılmıyor

Müşteri destek merkezine başvurma

Bildirimler

Ürün bilgileri

Sürüm bildirimi

Ticari markalar

Modüler bileşen uyarısı

Ses emisyon seviyeleri

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

Ürünü elden çıkarma

Sıcaklık bilgileri

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

ENERGY STAR

Lazer uyarısı

Lazer bilgi etiketi

Güç tüketimi

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Radyo paraziti uyarısı

Telekomünikasyon terminal ekipmanları için düzenleyici bildirimler

Avrupa Birliği'ndeki Kullanıcılar için Bildirim

Kablosuz cihazlar için düzenleyici bildirimler

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

Avrupa Birliği'ndeki Kullanıcılar için Bildirim