Карта на менюто

Устройство
Печат
Хартия
USB у-во

Печатане от флаш устройство

Мрежа/портове
Защита
Отчети

Помощ

  • Отпечатване на всички ръководства

  • Ръководство за качеството на черно-бял цвят

  • Ръководство за свързване

  • Информационно ръководство

  • Ръководство за носителите

  • Ръководство за преместване

  • Ръководство за качеството на печат

  • Ръководство за консумативите

Откриване и отстраняване на неизправности

Тестови страници за качество на печат