Lexmark X203n şi X204n Series

Informaţii referitoare la lucrul în siguranţă

Informaţii despre imprimantă

Vă mulţumim pentru că aţi ales această imprimantă!

Găsirea informaţiilor despre imprimantă

Alegerea unui loc pentru imprimantă

Configuraţii de imprimante

Funcţii de bază ale scanerului

Despre ADF şi geamul scanerului

Despre panoul de control al imprimantei

Configurarea suplimentară a imprimantei

Ataşarea cablurilor

Instalarea software-ului pentru imprimantă

Verificarea configurării imprimantei

Instalarea imprimantei într-o reţea cablată

Minimizarea impactului imprimantei asupra mediului

Economia de hârtie şi toner

Economisirea energiei

Reciclarea

Reducerea zgomotului imprimantei

Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de imprimare speciale

Setarea dimensiunii şi a tipului de hârtie

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Încărcarea tăvii pentru hârtie

Utilizarea alimentatorului manual

Capacităţi pentru hârtie

Indicaţii despre hârtie şi suporturile de imprimare speciale

Indicaţii despre hârtie

Depozitarea hârtiei

Dimensiuni, tipuri şi greutăţi acceptate pentru hârtie

Imprimarea

Imprimarea unui document

Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei (faţă-verso)

Imprimarea documentelor pe suporturi speciale

Imprimarea paginilor de informaţii

Revocarea unei lucrări de imprimare

Copierea

Realizarea de copii

Copierea fotografiilor

Copierea pe suporturi speciale

Particularizarea setărilor de copiere

Punerea în aşteptare a lucrării curente de imprimare pentru a realiza copii

Revocarea unei lucrări de copiere

Îmbunătăţirea calităţii copierii

Poşta electronică

Pregătirea pentru trimiterea unui mesaj prin poştă electronică

Crearea unei comenzi rapide de poştă electronică utilizând serverul EWS

Trimiterea unui document prin poştă electronică

Anularea unui e-mail

Utilizarea faxului

Pregătirea imprimantei pentru trimiterea faxurilor

Trimiterea unui fax

Crearea de comenzi rapide

Utilizarea comenzilor rapide şi a agendei

Particularizarea setărilor de fax

Revocarea unui fax de ieşire

Despre opţiunile de fax

Îmbunătăţirea calităţii faxului

Redirecţionarea unui fax

Scanare la un computer

Scanare la un computer

Despre opţiunile pentru profilurile de scanare

Îmbunătăţirea calităţii scanării

Utilizarea software-ului Centru de scanare

Despre meniurile imprimantei

Lista de meniuri

Meniul Hârtie

Meniul Rapoarte

Meniul Setări

Meniul Reţea/Porturi

Configurare dată şi oră

Întreţinerea imprimantei

Curăţarea exteriorului imprimantei

Curăţarea geamului scanerului

Curăţarea rolelor de separare din ADF

Depozitarea pieselor de schimb

Verificarea stării consumabilelor de la un calculator din reţea

Comandarea consumabilelor

Înlocuirea consumabilelor

Mutarea imprimantei în altă locaţie

Expedierea imprimantei

Asistenţa administrativă

Găsirea informaţiilor avansate despre reţele şi administrare

Utilizare serverului EWS

Vizualizarea rapoartelor

Verificarea stării dispozitivului

Setarea avertizărilor prin e-mail

Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică

Rezolvarea problemelor

Verificarea unei imprimante care nu răspunde la comenzi

Afişajul panoului de control al imprimantei este gol sau afişează numai blocuri

Imprimări, copieri sau scanări parţiale de documente sau fotografii

Despre mesajele imprimantei

Îndepărtarea blocajelor

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Rezolvarea problemelor legate de copiere

Rezolvarea problemelor legate de scaner

Rezolvarea problemelor legate de fax

Rezolvarea problemelor legate de alimentarea cu hârtie

Rezolvarea problemelor legate de calitatea imprimării

Serverul EWS nu se deschide

Contactarea serviciului de asistenţă pentru clienţi

Notificări

Informaţii despre produs

Notă referitoare la ediţie

Mărci comerciale

Niveluri de emisie a zgomotelor

Directiva privind casarea echipamentelor electrice şi electronice (Waste from Electrical and Electronic Equipment - WEEE)

Notă privind sensibilitatea la electricitatea statică

ENERGY STAR

Notă cu privire la laser

Etichetă de avertizate laser

Consumul de energie

ACORDURI DE GARANŢIE LIMITATĂ ŞI DE LICENŢĂ PENTRU SOFTWARE LEXMARK

Conformitatea cu directivele din Comunitatea Europeană (CE)

Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicaţii

Notificare pentru utilizatorii din Uniunea Europeană

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicaţiile fără fir

Expunerea la radiaţii de radio-frecvenţă

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

Notificare pentru utilizatorii din Uniunea Europeană