X46x-series

Veiligheidsinformatie

Algemene informatie over de printer

Hartelijk dank voor het kiezen voor deze printer!

Informatie zoeken over de printer

Printerconfiguraties

Een locatie voor de printer selecteren

Basisfuncties van de scanner

Informatie over de ADI en de glasplaat

Informatie over het bedieningspaneel van de printer

Informatie over het beginscherm

Knoppen op het aanraakscherm gebruiken

Extra installatieopties voor de printer

Interne opties installeren

Hardwareopties installeren

Kabels aansluiten

Printerconfiguratie controleren

De printersoftware installeren

Draadloos afdrukken installeren

De printer op een bedraad netwerk installeren

Poortinstellingen wijzigen na het installeren van een nieuwe netwerk-ISP

Serieel afdrukken instellen

Minimaliseer de invloed die uw printer op het milieu heeft

Papier en toner besparen

Energie besparen

Recycling

Geluid van de printer reduceren.

Papier en speciaal afdrukmateriaal laden

Papiersoort en papierformaat instellen

Instellingen voor universeel papier configureren

Papierstoringen voorkomen

Laden vullen

Universeellader gebruiken

Laden koppelen en ontkoppelen

Richtlijnen voor papier en speciaal afdrukmateriaal

Richtlijnen voor papier

Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten

Printing (Bezig met afdrukken)

Een document afdrukken

Op beide zijden van het papier afdrukken (duplex)

Afdrukken op speciale media

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in wacht

Afdrukken vanaf een flashstation

Een pagina met informatie afdrukken

Afdruktaak annuleren

Wordt gekopieerd

Kopieën maken

Foto's kopiëren

Kopiëren op speciaal afdrukmateriaal

Kopieerinstellingen aanpassen

De huidige afdruktaak onderbreken om kopieën te maken

Informatie op kopieën afdrukken

Kopieertaak annuleren

Informatie over de kopieerschermen en -opties

De kopieerkwaliteit verbeteren

E-mailen

Voorbereiden op e-mailen

Een e-mailsnelkoppeling maken

Een document per e-mail verzenden

E-mailinstellingen aanpassen

Een e-mail annuleren

Informatie over e-mailopties

Faxen

De printer voorbereiden op faxen

Een fax verzenden

Snelkoppelingen maken

Snelkoppelingen en het adresboek gebruiken

Faxinstellingen aanpassen

Een uitgaande fax annuleren

Informatie over faxopties

Faxkwaliteit verbeteren

Faxen in een wachtrij zetten en doorsturen

Scannen naar een FTP-adres

Scannen naar een FTP-adres

Snelkoppelingen maken

Informatie over FTP-opties

FTP-kwaliteit verbeteren

Scannen naar een computer of een flashstation

Naar een computer scannen

Informatie over scanprofielopties

Scannen naar een flashstation

Scankwaliteit verbeteren

Informatie over printermenu's

Menuoverzicht

Menu Paper (Papier)

Menu Rapporten

Menu Netwerk/poorten

Security (Beveiliging), menu

Settings (Instellingen), menu

Menu Help

Printer onderhouden

De buitenkant van de printer reinigen

Glasplaat reinigen

De scheidingsrollen van de ADI reinigen

Scannerregistratie aanpassen

Supplies bewaren

De status van supplies controleren

Supplies bestellen

De printer verplaatsen naar een andere locatie

De printer vervoeren

Beheerdersondersteuning

Geavanceerde netwerkinformatie en beheerdersinformatie weergeven

De Embedded Web Server gebruiken

Apparaatstatus controleren

E-mailmeldingen instellen

Rapporten bekijken

Fabrieksinstellingen herstellen

Storingen verhelpen

Storingen verhelpen

problemen oplossen

Eenvoudige printerproblemen oplossen

Display op het bedieningspaneel van de printer is leeg of er worden alleen ruitjes weergegeven

Rood indicatielampje knippert.

Informatie over printerberichten

Afdrukproblemen oplossen

Kopieerproblemen oplossen

Problemen met de scanner oplossen

Faxproblemen oplossen

Problemen met opties oplossen

Problemen met de papierinvoer oplossen

Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen

Embedded Web Server wordt niet geopend

Contact opnemen met de klantenservice

Kennisgevingen

Productinformatie

Informatie over deze uitgave

Handelsmerken

Geluidsemissie

Temperatuurinformatie

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Verklaring met betrekking tot kwik

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Laserinformatie

Waarschuwingsetiket voor de laser

Energieverbruik

Conformiteit met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap (EG)

Kennisgevingen over regelgeving met betrekking tot terminalapparatuur voor telecommunicatie

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie

Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie

BEPERKTE GARANTIEVERKLARING EN LICENTIEOVEREENKOMSTEN VOOR LEXMARK SOFTWARE

KENNISGEVING ADOBE SYSTEMS INCORPORATED