X54x Series

Informace o bezpečnosti

Informace o tiskárně

Vyhledání informací o tiskárně

Volba umístění tiskárny

Konfigurace tiskárny

Základní funkce skeneru

Popis podavače ADF a skleněné plochy skeneru

Vysvětlení ovládacího panelu tiskárny

Dodatečná příprava tiskárny

Instalace interních součástí

Instalace hardwarových součástí

Připojování kabelů

Ověření nastavení tiskárny

Nastavení softwaru tiskárny

Nastavení bezdrátového tisku

Instalace tiskárny v síti Ethernet

Minimalizace dopadu tiskárny na životní prostředí

Úspora papíru a toneru

Úspora energie

Recyklace

Založení papíru a speciálních médií

Propojování a rozpojování zásobníků

Nastavení typu a velikosti papíru

Nastavení voleb pro Univerzální formát papíru

Zakládání papíru do standardního zásobníku na 250 listů a doplňkového zásobníku na 550 listů

Zakládání papíru do dvojitého zásobníku na 650 listů

Používání univerzálního podavače

Za použití ručního podavače

Průvodce papírem a speciálními médii

Pokyny ohledně použitého papíru

Skladování papíru

Podporované formáty, typy a gramáže papíru

Tisk

Tisk dokumentu

Tisk na speciální média

Tisk z jednotky flash

Podporované jednotky flash a typy souborů

Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge

Tisk informačních stránek

Rušení tiskové úlohy

Kopírování

Kopírování

Kopírování fotografií

Kopírování na speciální média

Přizpůsobení nastavení kopírování

Stornování kopírovací úlohy

Zlepšení kvality kopie

Zasílání e-mailem

Příprava na e-mail

Vytváření e-mailové zkratky pomocí vestavěného webového serveru

Zaslání dokumentu e-mailem

Stornování e-mailu

Faxování

Příprava tiskárny na faxování

Odeslání faxu

Vytváření zástupců

Použití zástupců a adresáře

Přizpůsobení nastavení faxování

Stornování odchozího faxu

Popis možností faxování

Zlepšení kvality faxu

Předání faxu

Skenování na adresu FTP

Skenování na adresu FTP

Vytvoření zkratky FTP pomocí vestavěného webového serveru

Skenování do počítače nebo paměťového zařízení USB flash

Skenování do počítače

Skenování do paměťového zařízení USB flash

Popis možností skenování do počítače

zlepšení kvality skenu

Použití aplikace Scan Center

Použití nástroje ScanBack

Odstraňování zaseknutí

Prevence zaseknutí

Popis číselných označení a míst uvíznutí

200 zaseknutý papír

201 zaseknutý papír

202 zaseknutý papír

230 zaseknutý papír

235 zaseknutý papír

242 a 243 uvíznutí papíru

250 zaseknutý papír

290 zaseknutý papír

Vysvětlení nabídek tiskárny

Seznam nabídek

Nabídka Spotř. materiál

Nabídka Papír

Nabídka Zprávy

Síť/Porty

Nabídka Nastavení

Popis hlášení tiskárny

Seznam stavových a chybových hlášení

Údržba tiskárny

Skladování spotřebního materiálu

Kontrola stavu spotřebního materiálu

Objednání spotřebního materiálu

Výměna spotřebního materiálu

Čištění vnějšku tiskárny

Očistěte skleněnou plochu skeneru

Přemisťování tiskárny

Administrativní podpora

Hledání informací o pokročilé tvorbě sítí a administraci

Obnovení výchozího továrního nastavení

S použitím vestavěného webového serveru

Nastavení e­mailových upozornění

Zobrazení zpráv

Řešení problémů

Řešení základních problémů s tiskárnou

Řešení problémů s tiskem

Řešení problémů s kopírováním

Řešení problémů se skenerem

Řešení problémů s faxem

Řešení problémů s příslušenstvím

Řešení problémů s podáváním papíru

Řešení problémů s kvalitou tisku

Řešení problémů s barvami

Vestavěný webový server se neotevírá

Kontaktování zákaznické podpory

Poznámky

Informace o produktu

Poznámky k vydání

Ochranné známky

Oznámení o modulárních součástech

Úrovně hluku

Směrnice WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) – recyklace materiálu

Upozornění týkající se součástí citlivých na působení statické elektřiny

ENERGY STAR

Prohlášení o obsahu rtuti

Informace o teplotě

Upozornění ohledně laseru

Štítek s upozorněním na laser

Spotřeba energie

Zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků

Vystavení záření rádiových vln

Patent acknowledgment