X54x Series

Säkerhetsinformation

Lär dig mer om skrivaren

Hitta information om skrivaren

Välja en plats för skrivaren

Skrivarkonfigurationer

Skannerns grundfunktioner

Den automatiska dokumentmataren och skannerglaset

Skrivarens kontrollpanel

Tilläggsskrivarinställning

Installera interna tillval

Installera hårdvarualternativ

Ansluta kablar

Kontrollera skrivarinställningen

Installera skrivarprogramvaran

Ställa in trådlös utskrift

Installera skrivaren i ett Ethernet-nätverk

Minimera skrivarens miljöpåverkan

Spara papper och toner

Spara energi

Återvinning

Fylla på papper och specialmaterial

Lägga till och ta bort länkar till fack

Ställa in pappersstorlek och papperstyp

Konfigurera universella pappersinställningar

Ladda standardmagasinet för 250 ark och tillvalsmagasinet för 550 ark

Fylla på duomagasinet för 650 ark

Använda universalarkmataren

Använda den manuella mataren

Guide för papper och specialmaterial

Riktlinjer för papper

Förvara papper

Pappersstorlekar, papperstyper och pappersvikter som kan användas

Skriver ut

Skriva ut ett dokument

Skriva ut på specialmaterial

Utskrift från ett flashminne

Flash-enheter och filtyper som stöds

Skriva ut foton från en PictBridge-aktiverad digitalkamera

Skriva ut informationssidor

Avbryta utskriftsjobb

Kopiera

Göra kopior

Kopiera fotografier

Kopiera på specialmaterial

Anpassa kopieringsinställningar

Avbryta ett kopieringsjobb

Förbättra kopieringskvaliteten

E-post

Förbereda dig för att skicka e-post

Skapa en genväg till e-post med den inbäddade webbservern

Skicka ett dokument med e-post

Avbryta ett e-postmeddelande

Faxa

Göra skrivaren klar att faxa

Sända ett fax

Skapa genvägsnummer

Använda genvägar och adressboken

Anpassa faxinställningar

Avbryta ett utgående fax

Förstå faxalternativ

Förbättra faxkvaliteten

Vidarebefordra ett fax

Skanna till en FTP-adress

Skanna till en FTP-adress

Skapa en FTP-genväg med den inbäddade webbservern

Skanna till en dator eller USB-flashminnesenhet

Skanna till en dator

Skanna till en USB-flashminnesenhet

Förstå alternativen för skanning till dator

Förbättra skanningskvaliteten

Använda Scan Center

Använda ScanBack-verktyget

Åtgärda pappersstopp

Undvika papperskvadd

Förstå papperskvaddsnummer och -plats

200 Papperskvadd

201 Papperskvadd

202 Papperskvadd

230 Papperskvadd

235 papperskvadd

242 och 243 papperskvadd

250 papperskvadd

290 papperskvadd

Förstå skrivarens menyer

Menylista

Menyn Förbrukning

Pappersmeny

menyn Rapporter

Nätverk/portar

Menyn Inställningar

Förstå skrivarmeddelanden

Lista med status- och felmeddelanden

Underhålla skrivaren

Förvara förbrukningsmaterial

Kontrollera förbrukningsmaterialets status

Beställa förbrukningsmaterial

Byta ut förbrukningsmaterial

Rengöra skrivarens exteriör

Rengöring av skannerglaset

Flytta skrivaren

Administrativ support

Hitta avancerad nätverks och administratörsinformation

Återställa originalvärden

Använda den inbyggda webbservern

Ställa in e-postvarningar

Visa rapporter

Felsökning

Lösa vanliga skrivarproblem

Lösa utskriftsproblem

Lösa kopieringsproblem

Lösa skannerproblem

Lösa faxproblem

Lösa problem med tillvalen

Lösa problem med pappersmatningen

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med färgkvaliteten

Den inbäddade webbservern öppnas inte

Kontakta kundtjänst

Anmärkningar

Produktinformation

Om utgåvan

Varumärken

Meddelande om modulkomponenter

Bullerniåver

WEEE-direktiv (Waste from Electrical and Electronic Equipment)

Meddelande om statisk elektricitet

ENERGY STAR

Kvicksilvermeddelande

Temperaturinformation

Laserinformation

Etikett med laserinformation

Strömförbrukning

EU-regler

Förordningar för trådlösa produkter

Exponering för RF-strålning

Meddelande till användare i Europeiska unionen

Patent acknowledgment