X746x, X748x

Informatie over veiligheid

Omgaan met de printer

Informatie zoeken over de printer

Een plaats voor de printer bepalen

Printerconfiguraties

Informatie over de ADI en de glasplaat

Bedieningspaneel van de printer gebruiken

Informatie over het beginscherm

Informatie over het beginscherm

Knoppen op het aanraakscherm gebruiken

Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken

De Embedded Web Server openen

Pictogrammen weergeven of verbergen op het startscherm

Toepassingen in het beginscherm activeren

Het externe bedieningspaneel instellen

Een configuratie exporteren of importeren

Extra printer instellen

Interne opties installeren

Hardwareopties installeren

Kabels aansluiten

De printersoftware instellen

Netwerkfunctionaliteit

Printerconfiguratie controleren

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Papierformaat en papiersoort instellen

Instellingen voor Universal papier configureren

Papier plaatsen in de standaardlade of optionele lade voor 550 vel

Materiaal plaatsen in optionele lade voor 550 vel speciaal afdrukmateriaal

De hoge-capaciteitslader voor 2000 vel vullen

De universeellader vullen

Laden koppelen en ontkoppelen

Richtlijnen voor papier en speciaal afdrukmateriaal

Richtlijnen voor papier

Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten

Afdrukken

Formulieren en documenten afdrukken

Afdrukken vanaf een flashstation

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Pagina's met informatie afdrukken

Afdrukken op speciale media

Afdruktaak annuleren

Bezig met kopiëren

Kopieën maken

Foto's op film kopiëren

Kopiëren op speciaal afdrukmateriaal

Kopieerinstellingen aanpassen

Informatie op kopieën afdrukken

Kopieertaak annuleren

Informatie over de kopieerschermen en kopieeropties

E-mailen

Voorbereiden op het per e-mail verzenden

Een e-mailsnelkoppeling maken

Een document per e-mail verzenden

E-mailinstellingen aanpassen

Een e-mail annuleren

Informatie over de e-mailopties

Faxen

De printer voorbereiden voor faxen

Snelkoppelingen maken

Een fax verzenden

Faxinstellingen aanpassen

Een uitgaande fax annuleren

Informatie over de faxopties

Faxen in een wachtrij zetten en doorsturen

Bezig met scannen

Scannen naar netwerk gebruiken

Scannen naar een FTP-adres

Scannen naar een computer of flashstation

Informatie over de printermenu's

Menuoverzicht

Supplies, menu

Papiermenu

Rapporten, menu

Network/Ports, menu

Security (Beveiliging), menu

Instellingen, menu

Menu Help

Geld besparen en het milieu een handje helpen

Papier en toner besparen

Energie besparen

Recycling

Printer beveiligen

De systeemkaart vergrendelen

Kennisgeving van vluchtigheid

Vluchtig geheugen wissen

Niet-vluchtig geheugen wissen

Geheugen op de vaste schijf wissen

Codering vaste schijf van printer instellen

Zoeken naar beveiligingsgegevens van de printer

Printer onderhouden

Printeronderdelen reinigen

De status van de onderdelen en supplies controleren

Onderdelen en supplies bestellen

Officiële Lexmark onderdelen en supplies gebruiken

Supplies bewaren

Onderdelen en supplies vervangen

De onderhoudsteller opnieuw instellen

Help bij transport

Printer beheren

Geavanceerde netwerkinformatie en beheerdersinformatie weergeven

De virtuele display controleren

Rapporten bekijken

E-mailmeldingen instellen

Papierstoringen verhelpen

Papierstoringen voorkomen

Informatie over storingsnummers en -locaties

200–201 Vastgelopen papier

202-203 Vastgelopen papier

24x papier vast

250 Vastgelopen papier

29y.xx papierstoringen

Problemen oplossen

Eenvoudige printerproblemen oplossen

Printerberichten

Problemen met de printer oplossen

Problemen met kopiëren oplossen

Problemen met de scanner oplossen

Problemen bij het faxen oplossen

Probleem met toepassingen van het startscherm oplossen

Problemen met accessoires oplossen

Problemen met de papierinvoer

Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen

Problemen met kleurkwaliteit oplossen

Embedded Web Server wordt niet geopend

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Kennisgevingen

Productinformatie

Informatie over deze editie

Handelsmerken

Kennisgevingen over licenties

Kennisgeving over modulaire componenten

Geluidsniveaus

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

India E-Waste notice

Verwijdering van het product

Kennisgeving voor batterijen

Temperatuurinformatie

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Verklaring met betrekking tot kwik

Laserinformatie

Waarschuwingsetiket voor de laser

Energieverbruik

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Kennisgeving over radiostoring

Kennisgevingen over regelgeving met betrekking tot terminalapparatuur voor telecommunicatie

Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie

Patent acknowledgment