X950 Series

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje na temat drukarki

Znajdowanie informacji na temat drukarki

Wybór miejsca na drukarkę

Wyposażenie drukarki

Podstawowe funkcje skanera

Opis podajnika ADF i szyby skanera

Informacje o panelu operacyjnym drukarki

Korzystanie z ekranu głównego

Korzystanie z ekranu głównego

Korzystanie z przycisków ekranu dotykowego

Konfigurowanie i używanie aplikacji na ekranie głównym

Dostęp do wbudowanego serwera WWW.

Wyświetlanie lub ukrywanie ikon na ekranie głównym

Uruchamianie aplikacji ekranu głównego

Konfiguracja zdalnego panelu operatora

Eksportowanie i importowanie konfiguracji

Dodatkowa konfiguracja drukarki

Włączanie drukarki

Instalowanie wewnętrznych elementów opcjonalnych

Instalowanie wyposażenia opcjonalnego

Podłączanie kabli

Weryfikacja konfiguracji drukarki

Konfigurowanie oprogramowania drukarki

Sieć

Minimalizowanie wpływu drukarki na środowisko

Oszczędzanie papieru i toneru

Oszczędzanie energii

Recykling

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Ustawianie rozmiaru i typu papieru

Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru

Ładowanie nośników do zasobnika standardowego lub opcjonalnego na 520 arkuszy

Ładowanie opcjonalnego zasobnika na 850 lub 1150 arkuszy

Ładowanie podajnika o dużej pojemności na 2000 arkuszy

Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego

Łączenie i rozłączanie zasobników

Wskazówki dotyczące papieru i nośników specjalnych

Wskazówki dotyczące papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury papieru

Drukowanie

Drukowanie dokumentu

Drukowanie z urządzenia przenośnego

Drukowanie z napędu flash

Drukowanie na nośnikach specjalnych

Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych

Drukowanie stron z informacjami

Anulowanie zadania drukowania

Kopiowanie

Kopiowanie

Kopiowanie zdjęć z kliszy

Kopiowanie na nośnikach specjalnych

Dostosowywanie ustawień kopiowania

Umieszczanie informacji na kopiach

Anulowanie zadania kopiowania

Informacje o ekranach i opcjach kopiowania

Wysyłanie w postaci wiadomości e-mail

Przygotowanie do wysyłania wiadomości e-mail

Tworzenie skrótu e-mail

Wysyłanie dokumentu w postaci wiadomości e-mail

Dostosowywanie ustawień e-mail

Anulowanie wiadomości e-mail

Informacje o opcjach dotyczących wiadomości e-mail

Faksowanie

Przygotowanie drukarki do obsługi funkcji faksu

Tworzenie skrótów

Wysyłanie faksu

Dostosowywanie ustawień faksowania

Anulowanie faksu wychodzącego

Informacje o opcjach dotyczących faksu

Wstrzymywanie i przekazywanie faksów

Skanowanie

Skanowanie z wysłaniem na adres FTP

Skanowanie z wysyłaniem do komputera lub napędu flash

Informacje o opcjach FTP

Opis menu drukarki

Lista menu

Menu Materiały eksploatacyjne

Menu papieru

Menu Raporty

Network/Ports, menu

Bezpieczeństwo, menu

Menu Ustawienia

Menu Pomoc

Zabezpieczanie dysku twardego i innej zainstalowanej pamięci

Informacje o ulotności pamięci

Wymazywanie zawartości pamięci ulotnej

Wymazywanie zawartości pamięci nieulotnej

Wymazywanie dysku twardego drukarki

Konfigurowanie szyfrowania dysku twardego drukarki

Przegląd drukarki

Czyszczenie zewnętrznej obudowy drukarki

Czyszczenie szyby skanera

Czyszczenie soczewek głowicy drukującej

Opróżnianie pudła dziurkacza

Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych

Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych

Zamawianie części i materiałów eksploatacyjnych

Wymiana części i materiałów eksploatacyjnych

Przenoszenie drukarki

Informacje dla administratorów

Znajdowanie zaawansowanych informacji o sieci i informacji dla administratora

Sprawdzanie stanu drukarki

Sprawdzanie wirtualnego wyświetlacza

Konfigurowanie alarmów e-mail

Wyświetlanie raportów

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

Usuwanie zacięć

Zapobieganie zacięciom

Znaczenie numerów zacięć i oznaczeń miejsc ich wystąpień

201–202 zacięcie papieru

203 zacięcie papieru

230 zacięcie papieru

231 zacięcie papieru

24x zacięcie papieru

250 zacięcie papieru

281 zacięcie papieru

4yy.xx zacięcia papieru

455 zacięcie zszywacza

28y.xx zacięcia papieru

Rozwiązywanie problemów

Opis komunikatów drukarki

Rozwiązywanie podstawowych problemów dotyczących drukarki

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z kopiowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych ze skanerem

Rozwiązywanie problemów związanych z faksowaniem

Rozwiązywanie problemów z aplikacją na ekranie głównym

Rozwiązywanie problemów z wyposażeniem opcjonalnym

Rozwiązywanie problemów z podawaniem papieru

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku

Rozwiązywanie problemów związanych z jakością kolorów

Nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW

Kontakt z obsługą klienta

Oświadczenia

Informacje o produkcie

Informacje o wydaniu

Znaki towarowe

Uwagi dotyczące składnika modułowego

Oświadczenia dotyczące licencji

Poziomy emisji hałasu

Dyrektywa WEEE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

India E-Waste notice

Oświadczenie dotyczące wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne

ENERGY STAR

Informacje o temperaturze

Zużycie energii

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej

Oświadczenie dotyczące zakłóceń radiowych

Informacje dla użytkowników w Unii Europejskiej

Uwagi dotyczące przepisów związanych z produktami bezprzewodowymi

Zagrożenie promieniowaniem o częstotliwości radiowej

Informacja dla użytkowników w Unii Europejskiej

Patent acknowledgment