Odstraňování uvíznutí

Pečlivým výběrem papíru a jeho správným zakládáním můžete zabránit většině případů zaseknutí. Pokud k uvíznutí skutečně dojde, postupujte podle kroků uvedených v této kapitole.

Poznámka: Obnova po uvíznutí je implicitně nastavena na Automaticky. Tiskárna uvíznuté stránky nevytiskne znovu, pokud je paměť požadovaná pro uložení těchto stránek potřebná pro další tiskové úlohy.