Инсталиране и използване на приложенията на началния екран