C54x Series

Turvallisuusohjeet

Tietoja tulostimesta

Kiitos tämän tulostimen valinnasta.

Tulostintietojen etsiminen

Tulostimen paikan valitseminen

Tulostinkokoonpanot

Tulostimen ohjauspaneeli

Tulostimen lisäasennus

Sisäisten lisävarusteiden asentaminen

Lisävarusteiden asentaminen

Kaapeleiden kytkeminen

Tulostimen asennuksen tarkistaminen

Tulostinohjelmiston asentaminen

Langattoman tulostuksen asentaminen

Tulostimen asentaminen Ethernet-verkkoon

Tulostimen ympäristökuormituksen pienentäminen

Paperin ja väriaineen säästäminen

Energian säästäminen

Kierrättäminen

Paperin ja erikoismateriaalin asettaminen

Lokeroiden yhdistäminen ja erottaminen

Paperilajin ja -koon määrittäminen

Universal-paperiasetusten määrittäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

Paperin lisääminen 650 arkin kaksoislokeroon.

Monisyöttölaitteen käyttäminen

Käsinsyöttölokeron käyttö

Paperin ja erikoismateriaalien ohjeet

Paperiohjeet

Paperin varastointi

Tuetut paperikoot, -lajit ja -painot

Tulostaminen

Asiakirjan tulostaminen

Erityisasiakirjojen tulostaminen

Tulostaminen Flash-asemasta

Valokuvien tulostaminen PictBridge-yhteensopivasta kamerasta

Tietosivujen tulostaminen

Tulostustyön peruuttaminen

Tulostimen valikot

Valikot-luettelo

Tarvikkeet-valikko

Paperi-valikko

Raportit

Network/Ports (Verkko/Portit)

Asetukset

Tulostimen ylläpito

Tarvikkeiden varastointi

Tulostustarvikkeiden tilan määritys

Tarvikkeiden tilaaminen

Tarvikkeiden vaihtaminen

Tulostimen ulkopuolen puhdistaminen

Tulostimen siirtäminen

Ylläpidollinen tuki

Tehdasasetusten palauttaminen

Upotetun verkkopalvelimen käyttäminen

Sähköpostihälytysten määrittäminen

Tarvikeilmoituksien määrittäminen

Tulostusasetusten kopioiminen toisiin tulostimiin

Tukosten poistaminen

Tukosten välttäminen

Tukosnumerot ja tukosalueet

200–202 ja 230 paperitukokset

231 ja 235 paperitukokset

24x paperitukos

250 paperitukos

Vianmääritys

Tulostimen ilmoitukset

Tavallisimpien tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Lisävarusteongelmien ratkaiseminen

Paperinsyöttöongelmien ratkaiseminen

Tulostuslaatuongelmat

Värilaatuongelmien ratkaiseminen

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Tiedotteet

Tuotetiedot

Painosta koskeva tiedote

Tavaramerkit

Moduuliosia koskeva ilmoitus

Melutasot

Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi (SER)

Staattista sähköä koskeva tiedote

ENERGY STAR

Lämpötilatiedot

Laserilmoitus

LUOKAN 1 LASERLAITE

Laservaroitustarra

Virrankulutus

Euroopan yhteisön (EY) direktiivien mukainen ilmoitus

Langattomia tuotteita koskevat säännökset

Altistus radiotaajuussäteilylle

Huomautus Euroopan unionin alueella oleville käyttäjille

Patent acknowledgment