C54x Series

Informaţii de siguranţă

Informaţii despre imprimantă

Vă mulţumim pentru că aţi ales această imprimantă!

Găsirea informaţiilor despre imprimantă

Alegerea unui loc pentru imprimantă

Configuraţii de imprimante

Înţelegerea panoului de comandă al imprimantei

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea opţiunilor interne

Instalarea opţiunilor hardware

Ataşarea cablurilor

Verificarea configurării imprimantei

Configurarea software-ului imprimantei

Configurarea imprimării wireless

Instalarea imprimantei într-o reţea Ethernet

Minimizarea impactului imprimantei asupra mediului

Economia de hârtie şi toner

Economisirea energiei

Reciclarea

Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de tipărire speciale

Legarea şi anularea legării tăvilor

Setarea dimensiunii şi a tipului de hârtie

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Încărcarea tăvii standard de 250 de coli

Încărcarea sertarului dual de 650 de coli

Utilizarea alimentatorului multifuncţional

Utilizarea alimentatorului manual

Indicaţii despre hârtie şi suporturile de tipărire speciale

Indicaţii despre hârtie

Depozitarea hârtiei

Dimensiuni, tipuri şi greutăţi acceptate pentru hârtie

Imprimare

Imprimarea unui document

Imprimarea documentelor pe suporturi speciale

Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea fotografiilor de la un aparat de fotografiat digital compatibil PictBridge

Tipărirea paginilor de informaţii

Anularea unei operaţii de tipărire

Despre meniurile imprimantei

Lista de meniuri

Meniul Consumabile

Meniul Paper (Hârtie)

Reports (Rapoarte)

Network/Ports (Reţea/Porturi)

Setări

Întreţinerea imprimantei

Depozitarea pieselor de schimb

Verificarea stării consumabilelor

Comandarea consumabilelor

Înlocuirea consumabilelor

Curăţarea exteriorului imprimantei

Mutarea imprimantei

Asistenţă administrativă

Revenirea la setările implicite din fabrică

Utilizarea serverului EWS

Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurarea notificărilor de aprovizionare

Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Interpretarea numerelor şi locaţiilor pentru blocaje

200–202 şi 230 paper jams (blocaje de hârtie)

231 şi 235 blocaje de hârtie

24x Blocaj hârtie

250 paper jam (Blocaj hârtie)

Rezolvarea problemelor

Explicarea mesajelor imprimantei

Rezolvarea problemelor simple cu imprimanta

Rezolvarea problemelor legate de tipărire

Rezolvarea problemelor legate de opţiuni

Rezolvarea problemelor legate de alimentarea cu hârtie

Rezolvarea problemelor legate de calitatea imprimării

Rezolvarea problemelor legate de calitatea culorilor

Contactarea serviciului de asistenţă pentru clienţi

Note

Informaţii despre produs

Notă referitoare la ediţie

Mărci comerciale

Notificare cu privire la componentele modulare

Niveluri de emisie a zgomotelor

Directiva privind casarea echipamentelor electrice şi electronice (Waste from Electrical and Electronic Equipment - WEEE)

Notă privind sensibilitatea la electricitatea statică

ENERGY STAR

Informaţii cu privire la temperatură

Notă cu privire la laser

Etichetă de avertizate laser

Consumul de energie

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicaţiile fără fir

Expunerea la radiaţii de radio-frecvenţă

Notă pentru utilizatorii din Uniunea Europeană

Patent acknowledgment