Zemljevid menijev

Naprava

Natisni

Papir

Kopiranje

Privzete nastavitve za kopiranje

Faks1

Privzete vrednosti faksa

E-pošta

FTP

Privzete nastavitve za FTP

Pogon USB1

Omrežje/vrata

Varnost

Cloud Connector

Omogoči/onemogoči priključke

Poročila

Odpravljanje težav

Strani za preskus kakovosti tiskanja

Čiščenje optičnega bralnika