Lexmark X203n- en X204n-serie

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie over de printer

Hartelijk dank voor het kiezen voor deze printer!

Informatie zoeken over de printer

Een locatie voor de printer selecteren

Printerconfiguraties

Basisfuncties van de scanner

Informatie over de ADI en de glasplaat

Informatie over het bedieningspaneel van de printer

Extra installatie-opties voor de printer

Kabels aansluiten

Printersoftware installeren

Printerconfiguratie controleren

De printer in een bedraad netwerk installeren

Minimaliseer de invloed die uw printer op het milieu heeft

Papier en toner besparen

Energie besparen

Recycling

Geluid van de printer reduceren.

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Papiersoort en papierformaat instellen

Instellingen voor Universal papier configureren

Papier in de papierlade plaatsen

Handinvoer gebruiken

Papiercapaciteit

Richtlijnen voor papier en speciaal afdrukmateriaal

Richtlijnen voor papier

Papier bewaren

Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten

Afdrukken

Een document afdrukken

Op beide zijden van het papier afdrukken (duplex)

Speciale documenten afdrukken

Pagina's met informatie afdrukken

Een afdruktaak annuleren

Kopiëren

Kopieën maken

Foto's kopiëren

Kopiëren op speciaal afdrukmateriaal

Kopieerinstellingen aanpassen

De huidige afdruktaak onderbreken om kopieën te maken

Een kopieertaak annuleren

De kopieerkwaliteit verbeteren

E-mailen

Voorbereiden op e-mailen

Een e-mailsnelkoppeling maken met de Embedded Web Server

Een document per e-mail verzenden

Een e-mail annuleren

Faxen

De printer voorbereiden op faxen

Een fax verzenden

Snelkoppelingen maken

Snelkoppelingen en het adresboek gebruiken

Faxinstellingen aanpassen

Een uitgaande fax annuleren

Informatie over faxopties

Faxkwaliteit verbeteren

Een fax doorsturen

Naar een computer scannen

Naar een computer scannen

Informatie over opties van het scanprofiel

Scankwaliteit verbeteren

Scannen met de Scan Center-software

Printermenu's

Menuoverzicht

Menu Papier

Menu Rapporten

Instellingen, menu

Menu Netwerk/poorten

Datum en tijd instellen

De printer onderhouden

De buitenkant van de printer reinigen

De glasplaat reinigen

De scheidingsrollen van de ADI reinigen

Supplies bewaren

De status van supplies controleren vanaf een netwerkcomputer

Supplies bestellen

Supplies vervangen

De printer verplaatsen naar een andere locatie

De printer vervoeren

Beheerdersondersteuning

Geavanceerde netwerkinformatie en beheerdersinformatie weergeven

De Embedded Web Server gebruiken

Rapporten bekijken

Apparaatstatus controleren

E-mailmeldingen instellen

Fabrieksinstellingen herstellen

Problemen oplossen

Niet-reagerende printer controleren

Display op het bedieningspaneel van de printer is leeg of er worden alleen ruitjes weergegeven

Document of foto wordt gedeeltelijk afgedrukt, gekopieerd of gescand

Printerberichten

Storingen verhelpen

Problemen met afdrukken oplossen

Problemen met kopiëren oplossen

Problemen met de scanner oplossen

Problemen met faxen oplossen

Problemen met de papierinvoer oplossen

Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen

Embedded Web Server wordt niet geopend

Contact opnemen met klantenondersteuning

Kennisgevingen

Productinformatie

Informatie over deze uitgave

Handelsmerken

Geluidsemissie

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Laserinformatie

Waarschuwingsetiket voor de laser

Energieverbruik

BEPERKTE GARANTIEVERKLARING EN LICENTIEOVEREENKOMSTEN VOOR LEXMARK SOFTWARE

Conformiteit met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap (EG)

Kennisgevingen over regelgeving met betrekking tot terminalapparatuur voor telecommunicatie

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie

Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie