X790 Series

Sikkerhedsoplysninger

Lær om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Valg af placering til printeren

Printerkonfigurationer

Scannerens grundlæggende funktioner

Beskrivelse af den automatiske dokumentføder (ADF) og scannerens glasplade

Beskrivelse af printerens kontrolpanel

Beskrivelse af startskærmbilledet

Beskrivelse af startskærmbilledet

Brug af knapperne på berøringsskærmen

Opsætning og brug af startskærmsprogrammer

Sådan finder du printerens IP-adresse

Adgang til Embedded Web Server

Eksport og import af en konfiguration via Embedded Web Server

Brug af programmerne på startskærmen

Opsætning af Fjernkontrolpanel

Yderligere printerinstallationer

Installation af interne optioner

Installationsrækkefølge

Installation af bakkeoptioner

Tilslutning af kabler

Kontrol af printerens indstillinger

Opsætning af printersoftware

Opsætning af trådløs udskrivning

Minimering af din printers miljømæssige påvirkning

Spare papir og toner

Spare energi

Genbrug

Ilægning af papir og specialmedier

Angivelse af papirstørrelse og -type

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Ilægning af printmedie i standard- eller valgfri skuffe til 550 ark

Ilægning af medier i højkapacitetsarkføderen til 2000 ark

Ilægning af papir i MP-arkføderen

Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

Specifikationer for papir og specialmedier

Retningslinjer for papir

Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt

Udskriver

Udskrive et dokument

Udskrivning fra et flashdrev

Udskrivning på specialmedier

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Udskrivning af oplysningssider

Annullering af et udskriftsjob

Kopiering

Kopiering

Kopiering af filmfotos

Kopiering på specialmedier

Tilpasning af indstillinger til kopiering

Placering af oplysninger på kopier

Annullering af et kopijob

Beskrivelse af kopiskærmbilleder og -optioner

Afsendelse af e-mail

Gør printeren klar til at sende e-mail

Opret en e-mail genvej

Afsendelse af et dokument som e-mail

Tilpasning af e-mail indstillinger

Annullering af en e-mail

Beskrivelse af e-mail funktionerne

Afsendelse af fax

Klargøring af printeren til afsendelse af fax

Oprettelse af genveje

Afsendelse af en fax

Tilpasning af faxindstillinger

Annullering af en udgående fax

Beskrivelse af faxfunktionerne

Tilbageholdelse og videresendelse af faxer

Scanning

Oprettelse af genveje

Scanning til en FTP adresse

Scanning til en computer eller et flashdrev

Beskrivelse af FTP-funktionerne

Beskrivelse af printermenuer

Listen Menuer

Menuen Forbrugsstoffer

Papirmenu

Menuen Rapporter

Menuen Netværk/porte

Menuen Sikkerhed

Menuen Indstillinger

Menuen Hjælp

Sikring af hukommelsen, inden du flytter printeren

Erklæring om flygtighed

Slette harddiskens flygtige hukommelse

Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse

Slette printerharddiskens hukommelse

Konfiguration af printerharddiskkryptering

Vedligeholdelse af printeren

Rengøring af printerens yderside

Rengøring af scanneroverfladen

Rengøring af den automatiske arkføders dele

Rengøring af printhovedlinserne

Opbevaring af forbrugsstoffer

Kontrol af status for forbrugsstoffer

Bestilling af forbrugsstoffer

Udskiftning af forbrugsstoffer

Flytning af printeren

Administrativ support

Sådan finder du avancerede netværks- og administratoroplysninger

Brug af den medfølgende webserver

Kontrol af det virtuelle display

Kontrol af printerens status

Indstilling af e-mail-advarsler

Visning af rapporter

Gendannelse af fabriksindstillingerne

Fjerne papirstop

Undgå papirstop

Om meddelelser om papirstopnummer og deres placering

200 papirstop

201 papirstop

202-203 papirstop

230 papirstop

231-239 papirstop

24x papirstop

250 papirstop

280-289 papirstop

290-292 papirstop

400–403 og 460–461 papirstop

431-438 papirstop

455 hæftestop

Fejlfinding

Løsning af grundlæggende printerproblemer

Beskrivelse af printermeddelelserne

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af problemer med kopiering

Løsning af problemer med scanner

Løsning af problemer med fax

Løsning af problemer med startskærmsprogrammer

Løsning af optionsproblemer

Løse problemer med papirindføring

Løsning af problemer med udskriftskvaliteten

Løsning af problemer med farvekvaliteten

Den indbyggede webserver kan ikke åbne

Kontakt til kundesupport

Bekendtgørelser

Produktinformation

Bekendtgørelse om version

Varemærker

Meddelelse om modulkomponent

Licensnoter

Støjemissionsniveauer

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

India E-Waste notice

Batterimeddelelse

Note om følsomhed for statisk elektricitet

ENERGY STAR

Temperaturoplysninger

Lasererklæring

Advarselsetiket vedr. laser

Strømforbrug

Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

Meddelelse om radiointerferens

Meddelelse til brugere i Den Europæiske Union

Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Udsættelse for radiofrekvens

Bekendtgørelse til brugere i EU

Patent acknowledgment