X860de, X862de , X864de

Güvenlik bilgileri

Yazıcıyı tanıma

Bu yazıcıyı seçtiğiniz için teşekkürler.

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Yazıcı için konum seçme

Yazıcı yapılandırmaları

Tarayıcının temel işlevleri

ADF ve tarayıcı camını anlama

Yazıcı kontrol panelini anlama

Ana ekranı anlama

Dokunmatik düğmeleri kullanma

Yazıcınızın çevreye etkisini en aza indirgeme

Kağıt ve toner tasarrufu yapma

Enerji tasarrufu yapma

Yazıcı gürültüsünü azaltma

Geri dönüştürme

Ek yazıcı ayarları

Dahili seçenekleri yükleme

Donanım seçeneklerini takma

Kabloları takma

Yazıcı ayarlarını doğrulama

Yazıcıyı yazılımını kurma

Kablosuz yazdırmayı kurma

Kablolu ağa yazıcıyı kurma

Yeni bir Dahili Çözümler Bağlantı Noktası takıldıktan sonra bağlantı noktası ayarlarını değiştirme

Seri yazdırma kurulumu

Kağıt ve özel ortam yükleme

Kağıt Boyutunu ve Kağıt Türünü ayarlama

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

Standart veya isteğe bağlı 500-sayfalık tepsilere yükleme yapma

A5 veya Statement kağıt boyutlarını yükleme

B5 veya Executive kağıt boyutlarını yükleme

2000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyiciyi yükleme

2.000 sayfalık çift giriş tepsilerini yükleme

Çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme

Standart tepsiye letter- veya A4-boyutlu kağıt yükleme

Tepsileri bağlantılandırma ve tepsilerin bağlantısını kaldırma

Kağıt ve özel ortamlarla ilgili kurallar

Kağıtlarla ilgili kurallar

Kağıtları saklama

Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Yazdırma

Belge yazdırma

Özel ortama yazdırma

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Flash sürücüden yazdırma

Bilgi sayfaları yazdırma

Bir yazdırma işini iptal etme

Desteklenen son işlem özellikleri

Toner koyuluğunu ayarlama

Kopyalama

Kopya oluşturma

Fotoğraf kopyalama

Özel ortama kopyalama

Kopyalama ayarlarını özelleştirme

Kopyalara bilgi yerleştirme

Bir kopyalama işini iptal etme

Kopyalama ekranlarını ve seçeneklerini anlama

Kopya kalitesini artırma

E-posta gönderme

E-posta için hazırlık

E-posta kısayolu oluşturma

Bir belgeyi e-posta ile gönderme

E-posta ayarlarını özelleştirme

Renkli belgeleri e-posta ile gönderme

E-postayı iptal etme

E-posta seçeneklerini anlama

Faks alma/gönderme

Yazıcıyı fakslamaya hazır hale getirme

Faks gönderme

Kısayol oluşturma

Kısayolları ve adres defterini kullanma

Faks ayarlarını özelleştirme

Giden bir faksı iptal etme

Faks seçeneklerini anlama

Faks kalitesini artırma

Faksları bekletme ve iletme

Bir FTP adresine tarama

Bir FTP adresine tarama

Kısayol oluşturma

FTP seçeneklerini anlama

FTP kalitesini artırma

Bilgisayara veya flash sürücüye tarama

Bir bilgisayara tarama

Flash sürücüye tarama

Tarama profili seçeneklerini anlama

Tarama kalitesini artırma

Yazıcı menülerini anlama

Menü listesi

Kağıt menüsü

Raporlar menüsü

Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsü

Güvenlik menüsü

Ayarlar menüsü

Kitapçık Ayarları menüsü

Yardım menüsü

Yazıcının bakımını yapma

Yazıcının dışını temizleme

Tarayıcı camını temizleme

Tarayıcı kaydını ayarlama

Sarf malzemelerini saklama

Sarf malzemelerinden tasarruf etme

Sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Sarf malzemesi sipariş etme

Sarf malzemelerini değiştirme

Yazıcıyı taşıma

İdari destek

Gelişmiş ağ iletişimi ve yönetici bilgilerini bulma

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

Sanal ekranı kontrol etme

Aygıt durumunu kontrol etme

E-posta uyarıları kurma

Raporları görüntüleme

Ekranın parlaklığını ayarlama

Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorun giderme

Temel sorunları giderme

Yazıcı mesajlarını anlama

Sıkışmaları giderme

Yazdırma sorunlarını çözme

Kopyalama sorunlarını çözme

Tarayıcı sorunlarını çözme

Fakslama sorunlarını çözme

Seçenek sorunlarını çözme

Kağıt besleme sorunlarını çözme

Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme

Müşteri Destek Merkezine Başvurma

Uyarılar

Ürün bilgileri

Sürüm uyarısı

Ticari markalar

Ses emisyon seviyeleri

Sıcaklık bilgileri

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

Ürünü elden çıkarma

ENERGY STAR

Lazer uyarısı

Lazer bilgi etiketi

Enerji tüketimi

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Radyo paraziti uyarısı

CCC EMC uyarısı

BSMI notice

Telekomünikasyon terminal ekipmanları için düzenleyici bildirimler

Avrupa Birliği'ndeki Kullanıcılar için Bildirim

Kablosuz cihazlar için düzenleyici bildirimler

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

India emissions notice

Avrupa Birliği'ndeki Kullanıcılar için Bildirim

LEXMARK YAZILIM SINIRLI GARANTİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİ

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED BİLDİRİMİ