Menü haritası

Aygıt

Baskı

Kağıt

Kopyala

Varsayılan Kopyalama Ayarları

Faks1

Varsayılan Faks Ayarları

E-posta

FTP

Varsayılan FTP Ayarları

USB Sürücüsü1

Ağ/Bağlantı Noktaları

Güvenlik

Cloud Connector

Konektörleri Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Raporlar

Sorun Giderme

Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları

Tarayıcıyı Temizleme