X54x Series

Turvallisuusohjeet

Tietoja tulostimesta

Tulostintietojen etsiminen

Tulostimen paikan valitseminen

Tulostinkokoonpanot

Skannerin perustoiminnot

Automaattinen asiakirjansyöttölaite ja skannaustaso

Tulostimen ohjauspaneeli

Tulostimen lisäasennus

Sisäisten lisävarusteiden asentaminen

Lisävarusteiden asentaminen

Kaapeleiden kytkeminen

Tulostimen asennuksen tarkistaminen

Tulostinohjelmiston asentaminen

Langattoman tulostuksen asentaminen

Tulostimen asentaminen Ethernet-verkkoon

Tulostimen ympäristökuormituksen pienentäminen

Paperin ja väriaineen säästäminen

Energian säästäminen

Kierrättäminen

Paperin ja erikoismateriaalin asettaminen

Lokeroiden yhdistäminen ja erottaminen

Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksen määrittäminen

Universal-paperiasetusten määrittäminen

Paperin lisääminen 250 tai 550 arkin lokeroihin (vakio- tai valinnaislokerot)

Paperin lisääminen 650 arkin kaksoislokeroon.

Monisyöttölaitteen käyttäminen

Käsinsyöttölokeron käyttö

Paperi- ja erikoismateriaaliopas

Paperiohjeet

Paperin varastointi

Tuetut paperikoot, -lajit ja -painot

Tulostaminen

Asiakirjan tulostaminen

Tulostaminen erikoismateriaaleille

Tulostaminen Flash-asemasta

Tuetut Flash-asemat ja tiedostotyypit

Valokuvien tulostaminen PictBridge-yhteensopivasta kamerasta

Tietosivujen tulostaminen

Tulostustyön peruuttaminen

Kopioiminen

Kopioiminen

Valokuvien kopioiminen

Kopioiminen erikoismateriaalille

Kopiointiasetusten muuttaminen

Kopiointityön peruuttaminen

Kopiointilaadun parantaminen

Sähköposti

Valmistautuminen sähköpostin lähettämiseen

Sähköpostipikavalinnan luominen upotetun Web-palvelimen kautta

Asiakirjan lähettäminen sähköpostitse

Sähköpostiviestin peruuttaminen

Faksaaminen

Tulostimen valmisteleminen faksausta varten

Faksin lähettäminen

Pikavalintojen luominen

Pikavalintojen ja osoitekirjan käyttäminen

Faksiasetusten muuttaminen

Lähtevän faksin peruuttaminen

Faksiasetukset

Faksauslaadun parantaminen

Faksin välittäminen

Skannaus FTP-osoitteeseen

Skannaus FTP-osoitteeseen

FTP-pikavalinnan luominen upotetun Web-palvelimen kautta

Skannaaminen tietokoneeseen tai USB-muistilaitteeseen

Skannaaminen tietokoneeseen

Skannaaminen USB-muistilaitteeseen

Skannaus tietokoneeseen -asetukset

Skannauslaadun parantaminen

Scan Center -ohjelmiston käyttäminen

ScanBack-apuohjelman käyttäminen

Tukosten poistaminen

Tukosten välttäminen

Tukosnumerot ja tukosalueet

200 paperitukos

201 paperitukos

202 paperitukos

230 paperitukos

235 paperitukos

paperitukokset 242 ja 243

250 paperitukos

290 paperitukos

Tulostimen valikot

Valikot-luettelo

Tarvikkeet-valikko

Paperi-valikko

Raportit-valikko

Network/Ports (Verkko/Portit)

Asetukset-valikko

Tulostimen ilmoitukset

Tila- ja virheilmoitusluettelo

Tulostimen ylläpito

Tarvikkeiden varastointi

Tulostustarvikkeiden tilan määritys

Tarvikkeiden tilaaminen

Tarvikkeiden vaihtaminen

Tulostimen ulkopuolen puhdistaminen

Skannaustason puhdistaminen

Tulostimen siirtäminen

Ylläpidollinen tuki

Verkko- ja pääkäyttäjälisätietojen löytäminen

Tehdasasetusten palauttaminen

Käyttämällä upotettua verkkopalvelinta

Sähköpostihälytysten määrittäminen

raporttien tarkasteleminen

Vianmääritys

Tavallisimpien tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Kopiointiongelmien ratkaiseminen

Skanneriongelmien ratkaiseminen

Faksiongelmien ratkaiseminen

Lisävarusteongelmien ratkaiseminen

Paperinsyöttöongelmien ratkaiseminen

Tulostuslaatuongelmat

Värilaatuongelmien ratkaiseminen

Upotettu verkkopalvelin ei avaudu

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Tiedotteet

Tuotetiedot

Painosta koskeva tiedote

Tavaramerkit

Moduuliosia koskeva ilmoitus

Melutasot

Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi (SER)

Staattista sähköä koskeva tiedote

ENERGY STAR

Elohopealausunto

Lämpötilatiedot

Laserilmoitus

LUOKAN 1 LASERLAITE

Laservaroitustarra

Virrankulutus

Euroopan yhteisön (EY) direktiivien mukainen ilmoitus

Langattomia tuotteita koskevat säännökset

Altistus radiotaajuussäteilylle

Huomautus Euroopan unionin alueella oleville käyttäjille

Patent acknowledgment