X54x Series

Informatie over veiligheid

Omgaan met de printer

Informatie zoeken over de printer

Een locatie voor de printer selecteren

Printerconfiguraties

Basisfuncties van de scanner

Informatie over de ADI (automatische documentinvoer) en de glasplaat

Informatie over het bedieningspaneel van de printer

Extra printer instellen

Interne opties installeren

Hardwareopties installeren

Kabels aansluiten

Printerconfiguratie controleren

De printersoftware instellen

Draadloos afdrukken instellen

Printer installeren op een Ethernet-netwerk

De milieubelasting van uw printer minimaliseren

Papier en toner besparen

Energie besparen

Recycling

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Laden koppelen en ontkoppelen

Papiersoort en papierformaat instellen

Instellingen voor universeel papier configureren

Standaardladen of optionele laden voor 250 of 550 vel vullen

Duolader voor 650 vel vullen

Universeellader gebruiken

De handmatige invoer gebruiken

Handleiding voor papier en speciaal afdrukmateriaal

Richtlijnen voor papier

Papier bewaren

Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten

Afdrukken

Een document afdrukken

Afdrukken op speciale media

Afdrukken vanaf een flashstation

Ondersteunde flashstations en bestandstypen

 Foto's afdrukken vanaf een digitale PictBridge-camera

Pagina's met informatie afdrukken

Afdruktaak annuleren

Bezig met kopiëren

Kopieën maken

Foto's kopiëren

Kopiëren op speciaal afdrukmateriaal

Kopieerinstellingen aanpassen

Een kopieertaak annuleren

De kopieerkwaliteit verbeteren

E-mailen

Voorbereiden op het per e-mail verzenden

Een e-mailsnelkoppeling maken met de Embedded Web Server

Een document per e-mail verzenden

Een e-mail annuleren

Faxen

De printer voorbereiden voor faxen

Een fax verzenden

Snelkoppelingen maken

Snelkoppelingen en het adresboek gebruiken

Faxinstellingen aanpassen

Een uitgaande fax annuleren

Informatie over faxopties

Faxkwaliteit verbeteren

Een fax doorsturen

Scannen naar een FTP-adres

Scannen naar een FTP-adres

Een FTP-snelkoppeling maken met de Embedded Web Server

Scannen naar een computer of een apparaat met USB-flashgeheugen

Naar een computer scannen

Scannen naar een apparaat met USB-flashgeheugen

Informatie over de opties voor scannen naar de computer

Scankwaliteit verbeteren

Scannen met de Scan Center-software

Het hulpprogramma ScanBack gebruiken

Papierstoringen verhelpen

Papierstoringen voorkomen

Informatie over storingsnummers en -locaties

200 Papier vast

201 Papier vast

202 Papier vast

230 Papier vast

235 Papier vast

242 en 243 Papier vast

250 Papier vast

290 papier vast

Printermenu's

Menuoverzicht

Menu supplies

Papiermenu

Reports (Rapporten), menu

Netwerk/poorten

Instellingen, menu

Printerberichten

Lijst met statusberichten en foutmeldingen

Printer onderhouden

Supplies bewaren

De status van supplies controleren

Supplies bestellen

Supplies vervangen

De buitenkant van de printer reinigen

De glasplaat reinigen

Help bij transport

Beheerdersondersteuning

Geavanceerde netwerkinformatie en beheerdersinformatie weergeven

Fabrieksinstellingen herstellen

De Geïntegreerde webserver gebruiken

E-mailmeldingen instellen

Rapporten bekijken

Problemen oplossen

Eenvoudige printerproblemen oplossen

Problemen met de printer oplossen

Problemen met kopiëren oplossen

Problemen met de scanner oplossen

Problemen bij het faxen oplossen

Problemen met accessoires oplossen

Problemen met de papierinvoer

Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen

Problemen met kleurkwaliteit oplossen

Embedded Web Server wordt niet geopend

Contact opnemen met klantenondersteuning

Kennisgevingen

Productinformatie

Informatie over deze editie

Handelsmerken

Kennisgeving modulaire component(en)

Geluidsemissie

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Verklaring met betrekking tot kwik

Temperatuurinformatie

Laserinformatie

Waarschuwingsetiket voor de laser

Energieverbruik

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie

Patent acknowledgment