X746x, X748x

Sikkerhedsoplysninger

Lær om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Valg af placering til printeren

Printerkonfigurationer

Beskrivelse af den automatiske dokumentføder (ADF) og scannerens glasplade

Brug af printerens kontrolpanel

Beskrivelse af startskærmbilledet

Beskrivelse af startskærmbilledet

Brug af knapperne på berøringsskærmen

Opsætning og brug af startskærmsprogrammer

Adgang til den integrerede webserver

Vise eller skjule ikoner på startskærmen

Brug af programmerne på startskærmen

Opsætning af Fjernkontrolpanel

Eksport og import af en konfiguration

Yderligere printerinstallationer

Installation af interne optioner

Installere hardwareindstillinger

Tilslutte kabler

Opsætning af printersoftware

Netværkstilslutning

Kontrol af printerens indstillinger

Ilægning af papir og specialmedier

Angivelse af papirstørrelse og -type

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Ilægning af printmedie i standard- eller valgfri bakke til 550 ark

Ilægning af udskriftsmedie i den valgfri bakke til 550 ark specialmedier

Ilægning af medier i højkapacitetsarkføderen til 2000 ark

Ilægning af papir i flerformålsarkføderen

Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

Specifikationer for papir og specialmedier

Retningslinjer for papir

Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt

Udskriver

Udskrivning af formularer og et dokument

Udskrivning fra et flashdrev

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Udskrivning af oplysningssider

Udskrivning på specialmedier

Annullering af et udskriftsjob

Kopiering

Kopiering

Kopiering af filmfotos

Kopiering på specialmedier

Tilpasning af indstillinger til kopiering

Placering af oplysninger på kopier

Annullering af et kopijob

Beskrivelse af kopiskærmbilleder og -optioner

Afsendelse af e-mail

Gør printeren klar til at sende e-mail

Opret en e-mail genvej

Afsendelse af et dokument som e-mail

Tilpasning af e-mail indstillinger

Annullering af en e-mail

Beskrivelse af e-mail funktionerne

Afsendelse af fax

Klargøring af printeren til afsendelse af fax

Oprettelse af genveje

Afsendelse af en fax

Tilpasning af faxindstillinger

Annullering af en udgående fax

Beskrivelse af faxfunktionerne

Tilbageholdelse og videresendelse af faxer

Scanning

Brug af Scan til netværk

Scanning til en FTP adresse

Scanning til en computer eller et flashdrev

Beskrivelse af printermenuer

Listen Menuer

Menuen Forbrugsstoffer

Papirmenu

Menuen Rapporter

Menuen Netværk/porte

Menuen Sikkerhed

Menuen Indstillinger

Hjælp, menu

Sparer penge og redder miljøet

Spare papir og toner

Spare energi

Genbrug

Sikring af printeren

Låsning af systemkortet

Erklæring om flygtighed

Slette harddiskens flygtige hukommelse

Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse

Slette printerharddiskens hukommelse

Konfiguration af printerharddiskkryptering

Find oplysninger om printersikkerhed

Vedligeholdelse af printeren

Rengøring af printerens dele

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer

Bestilling af dele og forbrugsstoffer

Brug af originale Lexmark-dele og -tilbehør.

Opbevaring af forbrugsstoffer

Udskiftning af dele og forbrugsstoffer

Nulstilling af vedligeholdelsestælleren

Flytning af printeren

Styring af printeren

Sådan finder du avancerede netværks- og administratoroplysninger

Kontrol af det virtuelle display

Visning af rapporter

Indstilling af e-mail-advarsler

Fjerne papirstop

Undgå papirstop

Om meddelelser om papirstopnummer og deres placering

200-201 papirstop

202-203 papirstop

24x papirstop

250 papirstop

29y.xx papirstop

Fejlfinding

Løsning af grundlæggende printerproblemer

Beskrivelse af printermeddelelserne

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af problemer med kopiering

Løsning af problemer med scanner

Løsning af problemer med fax

Løsning af problemer med startskærmsprogrammer

Løsning af optionsproblemer

Løse problemer med papirindføring

Løsning af problemer med udskriftskvaliteten

Løsning af problemer med farvekvaliteten

Den indbyggede webserver kan ikke åbne

Kontakt til kundesupport

Bekendtgørelser

Produktinformation

Bekendtgørelse om version

Varemærker

Licensoplysninger

Meddelelse om modulkomponent

Støjemissionsniveauer

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

India E-Waste notice

Bortskaffelse af produktet

Batterimeddelelse

Temperaturoplysninger

Note om følsomhed for statisk elektricitet

ENERGY STAR

Kviksølverklæring

Lasererklæring

Advarselsetiket vedr. laser

Strømforbrug

Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

Meddelelse om radiointerferens

Lovgivningsmæssige oplysninger for terminaludstyr inden for telekommunikation

Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Udsættelse for radiofrekvens

Meddelelse til brugere i Den Europæiske Union

Patent acknowledgment