X790 Series

Informaţii de siguranţă

Informaţii despre imprimantă

Găsirea informaţiilor despre imprimantă

Selectarea unei locaţii pentru imprimantă

Configuraţiile de imprimantă

Funcţii de bază ale scanerului

Despre ADF şi geamul scanerului

Înţelegerea panoului de control al imprimantei

Despre ecranul de început

Despre ecranul de început

Utilizarea butoanelor ecranului tactil

Configurarea şi utilizarea aplicaţiilor din ecranul de început

Găsirea adresei IP a imprimantei

Accesarea serverului EWS

Exportul şi importul unei configuraţii utilizând serverul Embedded Web Server

Activarea aplicaţiilor din ecranul de început

Configurarea Panoului de operare la distanţă

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea opţiunilor interne

Ordinea instalării

Instalarea tăvilor opţionale

Ataşarea cablurilor

Verificarea configurării imprimantei

Configurarea software-ului imprimantei

Configurarea imprimării wireless

Minimizarea impactului imprimantei asupra mediului

Economia de hârtie şi toner

Economisirea energiei

Reciclarea

Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de tipărire speciale

Setarea dimensiunii şi a tipului de hârtie

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Încărcarea tăvii standard sau opţionale de 550 de coli

Încărcarea alimentatorului de înaltă capacitate de 2000 de coli

Încărcarea alimentatorului multifuncţional

Legarea şi anularea legării tăvilor

Indicaţii despre hârtie şi suporturile de tipărire speciale

Indicaţii despre hârtie

Dimensiuni, tipuri şi greutăţi acceptate pentru hârtie

Imprimare

Imprimarea unui document

Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea pe suporturi media speciale

Imprimarea lucrărilor confidenţiale şi a altor lucrări în aşteptare

Tipărirea paginilor de informaţii

Anularea unei operaţii de tipărire

Copierea

Realizarea de copii

Copierea fotografiilor de pe film

Copierea pe suporturi speciale

Personalizarea setărilor de copiere

Afişarea de informaţii pe copii

Revocarea unei lucrări de copiere

Despre ecranele de copiere şi opţiuni

Poşta electronică

Pregătirea pentru trimiterea unui mesaj prin poştă electronică

Crearea unei comenzi rapide pentru poşta electronică

Trimiterea unui document prin poştă electronică

Particularizarea setărilor pentru poşta electronică

Anularea unui e-mail

Informaţii despre opţiunile de poştă electronică

Utilizarea faxului

Pregătirea imprimantei pentru trimiterea faxurilor

Crearea de comenzi rapide

Trimiterea unui fax

Personalizarea setărilor de fax

Revocarea unui fax de ieşire

Informaţii despre opţiunile de fax

Păstrarea şi redirecţionarea faxurilor

Scanarea

Crearea de comenzi rapide

Scanarea la o adresă FTP

Scanarea pe un computer sau pe o unitate flash

Informaţii despre opţiunile FTP

Despre meniurile imprimantei

Listă de meniuri

Meniu Supplies (Consumabile)

Meniul Paper (Hârtie)

meniul Rapoarte

meniul Reţea/Porturi

Meniul Security (Securitate)

Meniul Settings (Setări)

Meniul Help (Ajutor)

Securizarea memoriei înainte de a muta imprimanta

Declaraţie privind volatilitatea

Golirea memoriei volatile

Golirea memoriei nevolatile

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Întreţinerea imprimantei

Curăţarea exteriorului imprimantei

Curăţarea geamului scanerului

Curăţarea componentelor ADF

Curăţarea lentilelor capului de imprimare

Depozitarea pieselor de schimb

Verificarea stării consumabilelor

Comandarea consumabilelor

Înlocuirea consumabilelor

Mutarea imprimantei

Asistenţă administrativă

Găsirea informaţiilor complexe despre reţele şi administrare

Utilizarea serverului Embedded Web Server

Consultarea ecranului virtual

Verificarea stării imprimantei

Configurarea avertizărilor prin poşta electronică

Vizualizarea rapoartelor

Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Interpretarea numerelor şi locaţiilor pentru blocaje

200 paper jam (200 blocaj de hârtie)

201 paper jam (blocaj de hârtie)

202–203 paper jams (202–203 blocaje de hârtie)

230 paper jam (230 blocaj de hârtie)

231–239 paper jams (231–239 blocaje de hârtie)

24x paper jam (24x blocaj hârtie)

250 paper jam (250 blocaj de hârtie)

280–289 paper jams (280-289 blocaje de hârtie)

290–292 blocaje de hârtie

400-403 and 460-461 paper jams (400-403 şi 460-461 blocaje de hârtie)

431–438 paper jams (431-438 blocaje de hârtie)

455 staple jam (455 blocaj capsator)

Rezolvarea problemelor

Rezolvarea problemelor simple cu imprimanta

Explicarea mesajelor imprimantei

Rezolvarea problemelor legate de tipărire

Rezolvarea problemelor de copiere

Rezolvarea problemelor legate de scaner

Rezolvarea problemelor de fax

Rezolvarea problemelor cu aplicaţia ecranului de început

Rezolvarea problemelor legate de opţiuni

Rezolvarea problemelor legate de alimentarea cu hârtie

Rezolvarea problemelor legate de calitatea imprimării

Rezolvarea problemelor legate de calitatea culorilor

Serverul Embedded Web Server nu se deschide

Contactarea serviciului de asistenţă pentru clienţi

Note

Informaţii despre produs

Notă referitoare la ediţie

Mărci comerciale

Notificare privind componentele modulare

Note de licenţă

Niveluri de poluare fonică

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deşeuri din echipamente electrice şi electronice)

India E-Waste notice

Notificare în legătură cu bateria

Notă privind sensibilitatea la electricitatea statică

ENERGY STAR

Informaţii cu privire la temperatură

Notă cu privire la laser

Etichetă de avertizate laser

Consumul de energie

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Notă cu privire la interferenţele radio

Notificare pentru utilizatorii din Uniunea Europeană

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicaţiile fără fir

Expunerea la radiaţii de radio-frecvenţă

Notă pentru utilizatorii din Uniunea Europeană

Patent acknowledgment