M1140+

Informatie over veiligheid

Omgaan met de printer

Informatie zoeken over de printer

Een locatie voor de printer selecteren

Printerconfiguraties

Het bedieningspaneel gebruiken

Uitleg over de kleuren van de slaapknop en de indicatielampjes

De Embedded Web Server openen

Extra printer instellen

Interne opties installeren

Hardwareopties installeren

Kabels aansluiten

De printersoftware instellen

Netwerkfunctionaliteit

Printerconfiguratie controleren

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Papierformaat en papiersoort instellen

Instellingen voor Universal papier configureren

De standaardlade en papierstop gebruiken

Laden vullen

De universeellader vullen

Laden koppelen en ontkoppelen

Handleiding voor papier en speciaal afdrukmateriaal

Richtlijnen voor papier

Speciaal afdrukmateriaal gebruiken

Papier bewaren

Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten

Afdrukken

Een document afdrukken

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

Pagina's met informatie afdrukken

Afdruktaak annuleren

Informatie over de printermenu's

Menuoverzicht

Papiermenu

Rapporten, menu

Network/Ports, menu

Security (Beveiliging), menu

Instellingen, menu

Menu Help

Geld besparen en het milieu een handje helpen

Papier en toner besparen

Energie besparen

Recycling

Printer beveiligen

De vergrendelingsfunctie gebruiken

Kennisgeving van vluchtigheid

Vluchtig geheugen wissen

Niet-vluchtig geheugen wissen

Zoeken naar beveiligingsgegevens van de printer

Printer onderhouden

De printer reinigen

De status van de onderdelen en supplies controleren

Geschat aantal resterende pagina's

Supplies bestellen

Supplies bewaren

Supplies vervangen

Help bij transport

Printer beheren

Geavanceerde netwerkinformatie en beheerdersinformatie weergeven

De virtuele display controleren

Meldingen over supplies configureren in de Embedded Web Server

Printerinstellingen kopiëren naar andere printers

Fabrieksinstellingen herstellen

Papierstoringen verhelpen

Voorkomen van papierstoringen

Locaties van storingen bepalen

Papier vastgelopen in de voorklep

Papier vastgelopen in achterklep

Papier vastgelopen in de standaardlade

Papier vastgelopen in de duplexeenheid

Papier vastgelopen in laden

Papier vastgelopen in de multifunctionele invoer

Problemen oplossen

Printerberichten

Printerproblemen oplossen

Problemen met afdrukken oplossen

Embedded Web Server wordt niet geopend

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Kennisgevingen

Productinformatie

Informatie over deze editie

GOVERNMENT END USERS

Handelsmerken

Kennisgevingen over licenties

Geluidsniveaus

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

India E-Waste notice

Verwijdering van het product

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Temperatuurinformatie

Laserinformatie

Waarschuwingsetiket voor de laser

Energieverbruik

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Patent acknowledgment