X746x, X748x

Informaţii referitoare la lucrul în siguranţă

Învăţaţi despre imprimantă

Găsirea informaţiilor despre imprimantă

Selectarea unei locaţii pentru imprimantă

Configuraţiile de imprimantă

Despre ADF şi geamul scanerului

Utilizarea panoului de control al imprimantei

Despre ecranul de început

Despre ecranul de început

Utilizarea butoanelor ecranului tactil

Configurarea şi utilizarea aplicaţiilor din ecranul de început

Accesarea serverului Embedded Web Server

Afişarea sau ascunderea pictogramelor în ecranul de început

Activarea aplicaţiilor din ecranul de început

Exportul şi importul unei configurări

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea echipamentelor interne opţionale

Instalarea opţiunilor hardware

Ataşarea cablurilor

Configurarea software-ului pentru imprimantă

Lucrul în reţea

Verificarea configurării imprimantei

Încărcarea hârtiei şi a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii şi a tipului de hârtie

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Încărcarea tăvii standard sau opţionale de 550 de coli

Încărcarea tăvii opţionale pentru suporturi speciale, cu capacitate de 550 de coli

Încărcarea alimentatorului de înaltă capacitate de 2000 de coli

Încărcarea alimentatorului multifuncţional

Legarea şi anularea legării tăvilor

Indicaţii pentru hârtie şi suporturi de imprimare speciale

Indicaţii despre hârtie

Dimensiuni, tipuri şi greutăţi acceptate ale hârtiei

Imprimarea

Imprimarea formularelor

Imprimarea unui document

Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea lucrărilor confidenţiale şi a altor lucrări în aşteptare

Imprimarea paginilor de informaţii

Imprimarea pe suporturi speciale

Revocarea unei lucrări de imprimare

Copierea

Realizarea de copii

Copierea fotografiilor de pe film

Copierea pe suporturi speciale

Particularizarea setărilor de copiere

Afişarea de informaţii pe copii

Revocarea unei lucrări de copiere

Despre ecranele de copiere şi opţiuni

Trimiterea prin poşta electronică

Pregătirea pentru trimiterea unui mesaj prin poştă electronică

Crearea unei comenzi rapide de poştă electronică

Trimiterea unui document prin poşta electronică

Particularizarea setărilor de poştă electronică

Revocarea unei trimiteri prin poşta electronică

Despre opţiunile de poştă electronică

Utilizarea faxului

Pregătirea imprimantei pentru trimiterea/primirea faxurilor

Crearea comenzilor rapide

Trimiterea unui fax

Particularizarea setărilor de fax

Revocarea trimiterii unui fax

Despre opţiunile de fax

Păstrarea şi redirecţionarea faxurilor

Scanarea

Utilizare Scanare în reţea

Scanarea către o adresă FTP

Scanarea către un computer sau către o unitate flash

Despre meniurile imprimantei

Lista meniurilor

Meniul Supplies (Consumabile)

Meniul Paper (Hârtie)

Meniul Reports (Rapoarte)

Meniul Network/Ports (Reţea/Porturi)

Meniul Security (Securitate)

Meniul Settings (Setări)

Meniul Asistenţă

Economisiţi bani şi protejaţi mediul

Economisirea hârtiei şi a tonerului

Economisirea energiei

Reciclare

Securizarea imprimantei

Blocarea plăcii de sistem

Declaraţie privind volatilitatea

Golirea memoriei volatile

Golirea memoriei nevolatile

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Identificarea informaţiilor de securitate ale imprimantei

Întreţinerea imprimantei

Curăţarea componentelor imprimantei

Verificarea stării pieselor şi a consumabilelor

Comandarea pieselor şi a consumabilelor

Utilizarea pieselor de schimb şi a consumabilelor originale Lexmark

Depozitarea pieselor de schimb

Înlocuirea pieselor şi a consumabilelor

Resetarea contorului de întreţinere

Mutarea imprimantei

Gestionarea imprimantei

Găsirea informaţiilor complexe despre reţele şi administrare

Consultarea ecranului virtual

Vizualizarea rapoartelor

Configurarea avertizărilor prin poşta electronică

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Interpretarea numerelor şi locaţiilor pentru blocaje

200–201 paper jams (200-201 blocaje de hârtie)

202–203 paper jams (202–203 blocaje de hârtie)

24x paper jam (24x blocaj de hârtie)

250 paper jam (250 blocaj de hârtie)

Blocaje de hârtie 29y.xx

Depanarea

Rezolvarea problemelor simple cu imprimanta

Despre mesajele imprimantei

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Rezolvarea problemelor de copiere

Rezolvarea problemelor legate de scaner

Rezolvarea problemelor de fax

Rezolvarea problemelor cu aplicaţiile ecranului de început

Rezolvarea problemelor legate de opţiuni

Rezolvarea problemelor legate de alimentarea cu hârtie

Rezolvarea problemelor legate de calitatea imprimării

Rezolvarea problemelor legate de calitatea culorilor

Serverul Embedded Web Server nu se deschide

Contactarea serviciului de asistenţă pentru clienţi

Notificări

Informaţii despre produs

Notă asupra ediţiei

Mărci comerciale

Notificare cu privire la componentele modulare

Niveluri de emisie a zgomotelor

Directiva privind casarea echipamentelor electrice şi electronice (Waste from Electrical and Electronic Equipment - WEEE)

Dezafectarea produsului

Informaţii cu privire la temperatură

Notă privind sensibilitatea la electricitatea statică

ENERGY STAR

Notă cu privire la laser

Etichetă de avertizate laser

Consum de energie

Conformitatea cu directivele din Comunitatea Europeană (CE)

Notă cu privire la interferenţele radio

Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicaţii

Notificare pentru utilizatorii din Uniunea Europeană

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicaţiile fără fir

Expunerea la radiaţii de radio-frecvenţă

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

Notificare pentru utilizatorii din Uniunea Europeană