X790 Series

Informatie over veiligheid

Omgaan met de printer

Informatie zoeken over de printer

Een plaats voor de printer bepalen

Printerconfiguraties

Basisfuncties van de scanner

Informatie over de ADI en de glasplaat

Informatie over het bedieningspaneel van de printer

Informatie over het beginscherm

Informatie over het beginscherm

Knoppen op het aanraakscherm gebruiken

Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken

Het IP-adres van de printer zoeken

De Embedded Web Server openen

Een configuratie exporteren en importeren met de Embedded Web Server

Toepassingen in het beginscherm activeren

Het externe bedieningspaneel instellen

Extra printer instellen

Interne opties installeren

Volgorde van installatie

Optionele laden installeren

Kabels aansluiten

Printerconfiguratie controleren

De printersoftware instellen

Draadloos afdrukken instellen

De milieubelasting van uw printer minimaliseren

Papier en toner besparen

Energie besparen

Recycling

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Papierformaat en papiersoort instellen

Instellingen voor universeel papier configureren

Papier plaatsen in de standaardlade of optionele lade voor 550 vel

De hoge-capaciteitslader voor 2000 vel vullen

De universeellader vullen

Laden koppelen en ontkoppelen

Richtlijnen voor papier en speciaal afdrukmateriaal

Richtlijnen voor papier

Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten

Afdrukken

Een document afdrukken

Afdrukken vanaf een flashstation

Afdrukken op speciale media

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Pagina's met informatie afdrukken

Afdruktaak annuleren

Bezig met kopiëren

Kopieën maken

Foto's op film kopiëren

Kopiëren op speciaal afdrukmateriaal

Kopieerinstellingen aanpassen

Informatie op kopieën afdrukken

Kopieertaak annuleren

Informatie over de kopieerschermen en kopieeropties

E-mailen

Voorbereiden op het per e-mail verzenden

Een e-mailsnelkoppeling maken

Een document per e-mail verzenden

E-mailinstellingen aanpassen

Een e-mail annuleren

Informatie over de e-mailopties

Faxen

De printer voorbereiden voor faxen

Snelkoppelingen maken

Een fax verzenden

Faxinstellingen aanpassen

Een uitgaande fax annuleren

Informatie over de faxopties

Faxen in een wachtrij zetten en doorsturen

Bezig met scannen

Snelkoppelingen maken

Scannen naar een FTP-adres

Scannen naar een computer of flashstation

Informatie over de FTP-opties

Informatie over de printermenu's

Menuoverzicht

Supplies, menu

Papiermenu

Rapporten, menu

Network/Ports, menu

Security (Beveiliging), menu

Instellingen, menu

Menu Help

Het geheugen vastzetten voordat u de printer verplaatst

Kennisgeving van vluchtigheid

Vluchtig geheugen wissen

Niet-vluchtig geheugen wissen

Geheugen op de vaste schijf wissen

Codering vaste schijf van printer instellen

Printer onderhouden

De buitenkant van de printer reinigen

Glasplaat reinigen

ADI-onderdelen reinigen

De lenzen van de printerkop reinigen

Supplies bewaren

De status van supplies controleren

Supplies bestellen

Supplies vervangen

Help bij transport

Beheerdersondersteuning

Geavanceerde netwerkinformatie en beheerdersinformatie weergeven

Embedded Web Server gebruiken

De virtuele display controleren

De status van de printer controleren

E-mailmeldingen instellen

Rapporten bekijken

Standaardfabrieksinstellingen herstellen

Papierstoringen verhelpen

Papierstoringen voorkomen

Informatie over storingsnummers en -locaties

200 Vastgelopen papier

201 Vastgelopen papier

202-203 vastgelopen papier

230 Vastgelopen papier

231-239 Vastgelopen papier

24x papier vast

250 Vastgelopen papier

280–289 Vastgelopen papier

290-292 vastgelopen papier

400–403 en 460–461 papier vastgelopen

431–438 vastgelopen

455 nietjes vast

Problemen oplossen

Eenvoudige printerproblemen oplossen

Printerberichten

Problemen met de printer oplossen

Problemen met kopiëren oplossen

Problemen met de scanner oplossen

Problemen bij het faxen oplossen

Probleem met toepassingen van het startscherm oplossen

Problemen met accessoires oplossen

Problemen met de papierinvoer

Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen

Problemen met kleurkwaliteit oplossen

Embedded Web Server wordt niet geopend

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Kennisgevingen

Productinformatie

Informatie over deze editie

Handelsmerken

Kennisgeving over modulaire componenten

Licentiemeldingen

Geluidsniveaus

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

India E-Waste notice

Kennisgeving voor batterijen

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Temperatuurinformatie

Laserinformatie

Waarschuwingsetiket voor de laser

Energieverbruik

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Kennisgeving over radiostoring

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie

Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie

Patent acknowledgment