Cloudové služby Lexmark

Historie změn

Novinky

Vydání v srpnu 2023

Verze v červnu 2023

Vydáno v květnu 2023

Vydání v březnu 2023

Vydání v lednu 2023

Vydání v prosinci 2022

Vydáno v říjnu 2022

Vydání z července 2022

Vydání z června 2022

Vydání z dubna 2022

Vydání z března 2022

Verze z ledna 2022

Přehled

Porozumění Cloudovým službám Lexmark

Začínáme

Přístup k řídicímu panelu Cloudových služeb Lexmark.

Správa řídicího panelu

Příprava na konfiguraci

Kontrolní seznam připravenosti k nasazení

Podporované modely tiskáren

Zobrazení verze firmwaru tiskárny

Aktualizace firmwaru tiskárny z prostředí serveru Embedded Web Server

Zobrazení verze rámce pro integrovaná řešení (eSF)

Správa účtu

Přehled

Přístup k webovému portálu Account Management

Seznámení s rolemi

Správce organizace

Konfigurace služby federace Active Directory (AD FS)

Konfigurace federace Azure AD

Správce partnera

Správa přihlášení k tiskárně

Správa skupin

Přehled

Výběr agenta

Přístup na webový portál Fleet Management

Popis karty Agenti

Přidávání tiskáren

Správa registrovaných tiskáren

Použití mobilního zařízení

Správa zdrojů a konfigurací

Správa oznámení

Porozumění MPS Express

Správa úkolů

Správa tisku

Přehled

Zpřístupnění webového portálu Správa tisku

Úlohy správy

Správa tiskových front

Nahrávání souborů na webový portál Správa tisku

Správa zástupců

Zobrazení historie tiskových úloh

Stažení aplikace Klient správy tisku Lexmark

Instalace klienta Správy tisku Lexmark

Odhlášení z aplikace Klient správy tisku Lexmark

Odesílání tiskových úloh do cloudových služeb Lexmark

Mobilní tisk

Výběr aplikace pro uvolnění tiskových úloh

Uvolnění tiskových úloh pomocí aplikace eSF na tiskárně

Tisk úloh pomocí automatického uvolnění tisku

Konfigurace funkce Tisk pro hosty

Konfigurace Cloudového uvolnění tisku

Tisk úloh z tiskáren jiných výrobců pomocí Cloudové správy tisku

Použití vylepšených mobilních řešení

Použití funkce Přímý tisk

Správa skenování

Přehled

Přístup k webovému portálu Správa skenování

Konfigurace nastavení Správy skenování

Správa účtu cloudového úložiště

Správa cílů skenování

Odesílání úloh skenování pomocí aplikace Skenování do cloudu

Analýzy

Přístup k webovému portálu Analytics

Porozumění zprávám

Tvorba zpráv

Export zpráv

Translation Assistant

Pochopení aplikace Translation Assistant

Použití aplikace Translation Assistant

Kvóta pro překlady

Vylepšená mobilní řešení

Porozumění Vylepšeným mobilních řešením

Povolení vylepšených mobilních řešení v tiskárně

Přístup k vylepšeným mobilním řešením

Použití funkce Moje úlohy

Odhlášení z Vylepšených mobilních řešení

Centrum oznámení

Porozumění Centru oznámení

Zobrazení oznámení

Řešení problémů

Řešení problémů se správou účtu

Řešení problémů se správou skupin

Řešení problémů se správou tisku

Řešení problémů se správou skenování

Odstraňování problémů s analýzami

Dodatek

Integrace portálu Cloudová správa skupin se softwarem třetích stran

Integrace Cloudové správy skupin se softwarem třetích stran pro verzi 1.0

Poznámky

Poznámky k vydání

Ochranné známky