Máy in Lexmark MX532, MX632, XM3350

Thông tin an toàn

Quy ước

Tuyên bố về sản phẩm

Tìm hiểu về máy in

Tìm thông tin về máy in

Tìm số sê-ri của máy in

Cấu hình máy in

Sử dụng bảng điều khiển

Tìm hiểu trạng thái của đèn báo

Chọn giấy

Thiết lập, cài đặt và thiết lập cấu hình

Chọn vị trí cho máy in

Gắn dây cáp

Thiết lập và sử dụng các ứng dụng trên màn hình chính

Thiết lập và sử dụng các tính năng trợ năng

Cài đặt máy in để gửi fax

Thiết lập cấu hình cài đặt SMTP email

Nạp giấy và giấy chuyên dụng

Cài đặt và cập nhật phần mềm, trình điều khiển và phần mềm cơ sở

Cài đặt tùy chọn phần cứng

Nối mạng

Bảo vệ máy in

Định vị khe bảo mật

Xóa bộ nhớ máy in

Xóa ổ lưu trữ máy in

Khôi phục cài đặt mặc định gốc

Báo cáo biến động

In

In từ máy tính

In từ thiết bị di động

In từ ổ đĩa flash

Ổ đĩa flash và loại tập tin được hỗ trợ

Thiết lập cấu hình lệnh in bảo mật

In bảo mật và các lệnh đã tạm dừng khác

In danh sách mẫu phông chữ

In danh sách thư mục

Đặt giấy ngăn giữa các bản sao

Hủy lệnh in

Điều chỉnh độ tối của mực

Sao chép

Sử dụng khay nạp tài liệu tự động và kính máy quét

Sao chép

Sao chép ảnh

Sao chép trên giấy tiêu đề

Sao chép trên cả hai mặt giấy

Thu nhỏ hoặc phóng to bản sao

In đối chiếu các bản sao

Đặt trang phân cách giữa các bản sao

Sao chép nhiều trang vào một trang

Sao chép thẻ

Tạo phím tắt sao chép

Email

Sử dụng khay nạp tài liệu tự động và kính máy quét

Gửi email

Tạo phím tắt email

Fax

Sử dụng khay nạp tài liệu tự động và kính máy quét

Gửi fax

Lên lịch fax

Tạo phím tắt cho đích fax

Thay đổi độ phân giải fax

Điều chỉnh độ tối của fax

In nhật ký fax

Chặn fax rác

Tạm dừng fax

Chuyển tiếp fax

Quét

Sử dụng khay nạp tài liệu tự động và kính máy quét

Quét vào máy tính

Quét vào máy chủ FTP

Tạo phím tắt FTP

Quét đến thư mục mạng

Tạo phím tắt thư mục mạng

Quét vào ổ đĩa flash

Sử dụng các menu máy in

Sơ đồ menu

Thiết bị

In

Giấy

Sao chép

Fax

Email

FTP

Ổ USB

Mạng/cổng

Bảo mật

Dịch vụ đám mây

Báo cáo

Khắc phục sự cố

Hợp nhất biểu mẫu

In Trang cài đặt menu

Bảo trì máy in

Kiểm tra trạng thái của các bộ phận và vật tư

Cấu hình thông báo vật tư

Thiết lập cảnh báo email

Xem báo cáo

Đặt mua các bộ phận và vật tư

Thay thế các bộ phận và vật tư

Vệ sinh các bộ phận của máy in

Tiết kiệm năng lượng và giấy

Di chuyển máy in đến vị trí khác

Vận chuyển máy in

Khắc phục sự cố

Sự cố chất lượng in

Mã lỗi máy in

Sự cố in

Máy in không phản hồi

Không thể đọc ổ đĩa flash

Bật cổng USB

Dọn giấy kẹt

Sự cố kết nối mạng

Sự cố tùy chọn phần cứng

Vấn đề về vật tư

Sự cố nạp giấy

Sự cố gửi email

Sự cố fax

Sự cố quét

Liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng

Tái chế và thải bỏ

Tái chế sản phẩm Lexmark

Tái chế bao bì của Lexmark

Thông báo

Thông tin sản phẩm

Thông báo phiên bản

Thương hiệu

Thông báo cấp phép

Mức độ phát ra tiếng ồn

Thải bỏ sản phẩm

Thông báo độ nhạy tĩnh

ENERGY STAR

Thông tin nhiệt độ

Thông báo laser

Mức tiêu thụ điện

Thông báo pháp lý về thiết bị đầu cuối viễn thông

Thông báo pháp lý về các sản phẩm không dây

Thông báo thành phần mô-đun

Tiếp xúc với bức xạ tần số vô tuyến

Thông báo nhiễu sóng vô tuyến