C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622 Yazıcılar

Güvenlik bilgileri

Kurallar

Ürün beyanları

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Yazıcı için bir yer seçme

Yazıcı yapılandırmaları

Kabloları takma

Kontrol panelini kullanarak

Lexmark C2325 yazıcı

Lexmark CS421, CS521, C2425 ve C2535 yazıcılar

Lexmark CS622 ve C2240 yazıcılar

Güç düğmesinin ve gösterge ışığının durumunu yorumlama

Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma

Ana ekranı kullanma

Ana ekranı özelleştirme

Ekran Kişiselleştirmenin Kullanılması

Eko Ayarları yapılandırma

Cloud Connector profili oluşturma

Cihaz Kotalarını Kurma

QR Kodu Oluşturucuyu Kullanma

Müşteri Desteğinin Kullanımı

Yer imlerini yönetme

Kişileri yönetme

Erişilebilirlik özelliklerini kurma ve kullanma

Sesli Kılavuzu Etkinleştirme

El hareketlerini kullanarak ekranda gezinme

Büyüteç modunu etkinleştirme

Sesli Kılavuz konuşma hızını ayarlama

Ekran klavyesini kullanma

Sözlü parolalar veya kişisel tanımlama numaralarını etkinleştirme

Kağıt ve özel ortam yükleme

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

Tepsileri yükleme

Çok amaçlı besleyiciyi yükleme

El ile besleyiciye yükleme

Tepsileri bağlantılandırma

Kağıt desteği

Desteklenen kağıt boyutları

Desteklenen kağıt türleri

Desteklenen kağıt ağırlıkları

Yazdırma

Bilgisayardan yazdırma

Mobil aygıttan yazdırma

Bir flash sürücüden yazdırma

Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri

Gizli işlerin yapılandırılması

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Cloud Connector profilinden yazdırma

Bir yazı tipi örneği listesini yazdırma

Bir dizin listesi yazdırma

Yazıcı menülerini anlama

Menü haritası

Aygıt

Yazdırma

Kağıt

USB Sürücüsü

Ağ/Bağlantı Noktaları

Güvenlik

Raporlar

Yardım

Sorun giderme

Menü Ayarları Sayfasını Yazdırma

Yazıcının güvenliğini sağlama

Güvenlik yuvasının konumlandırılması

Yazıcı belleğini silme

Yazıcı sabit diski belleğini silme

Yazıcının sabit diskini şifreleme

Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme

Geçicilik Bildirimi

Yazıcının bakımını yapma

Yazıcıyı temizleme

Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme

Parça ve sarf malzemelerini değiştirme

Yazıcıyı taşıma

Enerji ve kağıt tasarrufu

Geri dönüştürme

Sıkışmaları giderme

Sıkışmaları önleme

Sıkışma konumlarını belirleme

Tepsilerde kağıt sıkışması

A kapağında kağıt sıkışması

Standart selede kağıt sıkışması

Çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması

Manuel besleyicide kağıt sıkışması

Sorun giderme

SMTP sunucusunu yapılandırma

Ağ bağlantı sorunları

Donanım seçenekleri sorunları

Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar

Kağıt besleme sorunları

Yazdırma sorunları

Renk kalitesi sorunları

Müşteri destek merkezine başvurma

Yükseltme ve geçiş

Donanım

Yazılım

Bellenim

Bildirimler

Ürün bilgileri

Sürüm bildirimi

Ticari markalar

Lisans uyarıları

Ses emisyon seviyeleri

Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

Ürünü elden çıkarma

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

ENERGY STAR

Sıcaklık bilgileri

Lazer uyarısı

Güç tüketimi

Kablosuz ürünler için düzenleyici bildirimler

Modüler bileşen bildirimi

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Birden fazla model için bilgiler

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Modele özgü bilgiler

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Radyo paraziti uyarısı