CS820, CS827

Informaţii de siguranţă

Convenţii

Declaraţii produs

Informaţii despre imprimantă

Găsirea informaţiilor despre imprimantă

Alegerea unui loc pentru imprimantă

Configurarea imprimantei

Ataşarea cablurilor

Utilizare panou de comandă

Înţelegerea stării butonului de alimentare şi a indicatorului luminos

Utilizarea ecranului de început

Menu map (Hartă meniuri)

Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Configurarea şi utilizarea aplicaţiilor din ecranul de început

Particularizarea ecranului de început

Utilizarea funcţiei de personalizare a ecranului

Configurare Formulare şi preferinţe

Configurarea Eco-Settings (Setări economice)

Gestionarea contactelor

Configurarea şi utilizarea caracteristicilor de accesibilitate

Activarea modului Mărire

Activarea ghidării vocale

Reglarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală

Activarea parolelor vocale sau a numerelor personale de identificare

Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor

Utilizarea tastaturii de pe afişaj

Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de tipărire speciale

Setarea dimensiunii şi a tipului suporturilor speciale

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Încărcarea tăvilor

Încărcarea alimentatorului multifuncţional

Legarea tăvilor

Imprimare

Imprimarea de pe un computer

Imprimarea formularelor

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe o unitate flash

Unităţi flash şi tipuri de fişiere acceptate

Configurarea operaţiilor de imprimare confidenţiale

Imprimare operaţii memorate

Tipărirea unei liste de eşantioane de fonturi

Anularea unei operaţii de tipărire

Securizarea imprimantei

Localizarea slotului de securitate

Ştergerea memoriei imprimantei

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Declaraţie privind volatilitatea

Întreţinerea imprimantei

Reglarea volumului difuzorului

Acces la reţea

Configurarea imprimării seriale (numai Windows)

Curăţarea imprimantei

Comandarea pieselor şi consumabilelor

Înlocuirea pieselor şi consumabilelor

Depozitarea pieselor de schimb

Mutarea imprimantei

Economisirea de energie şi hârtie

Reciclare

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Identificarea locaţiilor blocajelor

Blocaj hârtie în tăvi

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncţional

Blocaj de hârtie în recipientul standard

Blocaj hârtie în uşa B

Paper jam in the finisher bin (Blocaj de hârtie în recipientul finisorului)

Blocaj capse în uşa G

Rezolvarea problemelor

Probleme la conexiunea de reţea

Probleme legate de opţiunile hardware

Probleme cu consumabilele

Probleme cu alimentarea de hârtie

Probleme de tipărire

Probleme legate de calitatea culorilor

Contactarea serviciului de asistenţă pentru clienţi

Actualizarea şi migrarea

Hardware

Software

Firmware

Note

Informaţii despre produs

Notă referitoare la ediţie

Mărci comerciale

Note de licenţă

Niveluri de poluare fonică

Notificare de sensibilitate statică

Informaţii cu privire la temperatură

Notă cu privire la laser

Etichetă de avertizate laser