CX331, CX431, MC3224, MC3326, MC3426, XC2326 MFP'ler

Güvenlik bilgileri

Kurallar

Ürün beyanları

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Yazıcı seri numarasını bulma

Yazıcı yapılandırmaları

Kontrol panelini kullanarak

Ana ekranı özelleştirme

Ekran klavyesinin dilini değiştirme

Gösterge ışığının durumunu anlama

Kağıt seçme

Kurma, yükleme ve yapılandırma

Yazıcı için bir yer seçme

Kabloları takma

İsteğe bağlı tepsileri takma

Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma

Yazıcıyı faks göndermek için ayarlama

E-posta SMTP ayarlarını yapılandırma

Kağıt ve özel ortam yükleme

Yazılımı, sürücüleri ve bellenimi kurma ve güncelleme

Kullanılabilir seçenekler

Menü Ayarları Sayfasını Yazdırma

Yazıcıyı güvenceye alma

Yazıcı belleğini silme

Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme

Geçicilik Bildirimi

Yazdırma

Bilgisayardan yazdırma

Mobil aygıttan yazdırma

Bir flash sürücüden yazdırma

Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri

Gizli işlerin yapılandırılması

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Cloud Connector profilinden yazdırma

Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma

Kopyalar arasına ayırma sayfaları yerleştirme

Bir yazdırma işini iptal etme

Toner koyuluğunu ayarlama

Kopyalama

Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak

Fotokopi çekme

Fotoğrafları kopyalama

Antetli kağıda kopyalama

Kağıdın her iki tarafına kopyalama

Kopyaları küçültme veya büyütme

Bir kağıda birden fazla sayfa kopyalama

Kopyaları harmanlama

Kartları kopyalama

Kopyalama kısayolu oluşturma

E-posta

Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak

E-posta gönderme

Bir e-posta kısayolu oluşturma

Faks

Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak

Faks gönderme

Faks programlama

Faks hedefi kısayolu oluşturma

Faks çözünürlüğünü değiştirme

Faks koyuluğunun ayarlanması

Faks günlüğü yazdırma

İstenmeyen faksları engelleme

Faks bekletme

Faks iletme

Tarama

Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak

Bilgisayara tarama

Kısayol kullanarak bir FTP sunucusuna tarama

Kısayol kullanarak bir ağ klasörüne tarama

Flaş sürücüye tarama

Cloud Connector profiline tarama

Yazıcı menülerini kullanma

Menü haritası

Aygıt

Yazdırma

Kağıt

Kopyalama

Faks

E-posta

FTP

USB Sürücüsü

Ağ/Bağlantı Noktaları

Güvenlik

Cloud Connector

Raporlar

Sorun Giderme

Yazıcının bakımını yapma

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

E-posta uyarılarını ayarlama

Raporları görüntüleme

Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme

Parça ve sarf malzemeleri değiştirme

Yazıcı parçalarını temizleme

Enerji ve kağıt tasarrufu

Yazıcıyı başka bir yere taşıma

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Sorun giderme

Yazdırma kalitesi sorunları

Yazdırma sorunları

Yazıcı yanıt vermiyor

Flash sürücü okunamıyor

USB bağlantı noktasını etkinleştirme

Ağ bağlantısı sorunları

Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar

Sıkışmaları giderme

Kağıt besleme sorunları

E-posta sorunları

Faks sorunları

Tarama sorunları

Renk kalitesi sorunları

Müşteri destek merkezine başvurma

Geri dönüşüm ve imha

Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ambalajının geri dönüşümü

Bildirimler

Ürün bilgileri

Sürüm bildirimi

Ticari markalar

Lisans uyarıları

Ses emisyon seviyeleri

Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

WEEE (Turkey)

Ürünü elden çıkarma

AB pil direktifi

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

ENERGY STAR

Sıcaklık bilgileri

Lazer uyarısı

Güç tüketimi

Telekomünikasyon terminal ekipmanı için düzenleyici bildirimler

Kablosuz ürünler için düzenleyici bildirimler

Modüler bileşen bildirimi

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Avrupa Topluluğu (AT) yönergelerine uygunluk

Avrupa Topluluğu (AT) yönergelerine uygunluk