CS820, CS827

Sikkerhetsinformasjon

Konvensjoner

Produkterklæringer

Bli kjent med skriveren

Finne informasjon om skriveren

Velge en plassering for skriveren

Skriverkonfigurasjoner

Koble til kabler

Ved hjelp av kontrollpanelet

Lære om status for av/på-knappen og indikatorlampen

Bruke startsiden

Menyoversikt

Skrive ut en menyinnstillingsside

Konfigurere og bruke programmer på startbildet

Tilpasse startsiden

Bruke Skjermtilpasning.

Konfigurere Skjemaer og favoritter

Konfigurere miljøinnstillinger

Administrere kontakter

Konfigurering og bruk av tilgjengelighetsfunksjonene

Aktivere forstørrelsesmodus

Aktivere taleveiledning

Justere talehastighet for taleveiledningen

Aktivere oppleste passord eller PIN-koder

Navigere på skjermen ved hjelp av bevegelser

Bruke tastaturet på skjermen

Legge i papir og spesialpapir

Angi størrelse og type spesialpapir

Konfigurere innstillinger for universalpapir

Legge i skuffer

Legge papir i flerbruksmateren

Koble sammen skuffer

utskrift

Skrive ut fra en datamaskin

Skrive ut skjemaer

Skrive ut fra en mobilenhet

Skrive ut fra en flash-stasjon

Støttede flash-stasjoner og filtyper

Konfigurere konfidensielle jobber

Skrive ut holdte jobber

Skrive ut en liste med skrifteksempler

Avbryte en utskriftsjobb

Sikre skriveren

Finne sikkerhetssporet

Slette skriverminne

Slette innholdet på skriverens harddisk

Konfigurere kryptering av skriverens harddisk

Gjenopprette fabrikkinnstillingene

Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne

Vedlikeholde skriveren

Justere høyttalervolumet

Nettverksutskrift

Konfigurere seriell utskrift (bare Windows)

Rengjøre skriveren

Bestille deler og rekvisita

Bytte ut deler og rekvisita

Oppbevare rekvisita

Flytte skriveren

Slik sparer du strøm og papir

Gjenvinning

Fjerne fastkjørt papir

Unngå papirstopp

Identifisere hvor papiret har kjørt seg fast

Papirstopp i skuffer

Papirstopp i flerbruksmateren

Papirstopp i standardskuffen

Papirstopp i deksel B

Papirstopp i utskuffen for ferdiggjøring

Stiftestopp i deksel G

Feilsøking

Nettverkstilkoblingsproblemer

Problemer med tilleggsutstyr

Problemer med rekvisita

Problemer med papirmating

Utskriftsproblemer

Problemer med fargekvaliteten

Hvordan du kan kontakte brukerstøtte

Oppgradering og flytting

Maskinvare

Programvare

Fastvare

Merknader

Produktinformasjon

Utgivelsesmerknad

Varemerker

Lisensmerknader

Støynivåer

Varsel om statisk elektrisitet

Temperaturinformasjon

Lasermerknad

Laserveiledningsetikett