X860de, X862de, X864de

Veiligheidsinformatie

Informatie over de printer

Hartelijk dank voor het kiezen voor deze printer!

Informatie zoeken over de printer

Een locatie voor de printer selecteren

Printerconfiguraties

Basisfuncties van de scanner

Informatie over de ADI en de glasplaat

Informatie over het bedieningspaneel

Informatie over het beginscherm

Knoppen op het aanraakscherm gebruiken

Impact van uw printer op het milieu minimaliseren

Papier en toner besparen

Energie besparen

Geluidsniveau van de printer reduceren

Recycling

Extra printer instellen

Interne opties installeren

Hardwareopties installeren

Kabels aansluiten

Printerconfiguratie controleren

De printersoftware instellen

Draadloos afdrukken instellen

Printer installeren op een Ethernet-netwerk

Poortinstellingen wijzigen na het installeren van een nieuw netwerk Interne 'Solutions' Poort (ISP)

Serieel afdrukken instellen

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Papiersoort en papierformaat instellen

Instellingen voor universeel papier configureren

Standaardladen of optionele laden voor 500 vel vullen

Papier van A5- of Statement-formaat gebruiken

De papierformaten B5 of Executive laden

De lader met hoge capaciteit voor 2.000 vel vullen

De dubbele invoer voor 2.000 vel laden

Afdrukmateriaal in de universeellader plaatsen

Papier van het formaat Letter- of A4 laden in de afdrukstand korte zijde

Laden koppelen en ontkoppelen

Richtlijnen voor papier en special afdrukmateriaal

Richtlijnen voor papier

Papier bewaren

Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten

Afdrukken

Een document afdrukken

Afdrukken op speciaal afdrukmateriaal

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Afdrukken vanaf een flashstation

Pagina's met informatie afdrukken

Afdruktaak annuleren

Ondersteunde afwerkfuncties

Tonerintensiteit aanpassen

Kopiëren

Kopiëren

Foto's kopiëren

Kopiëren op speciaal afdrukmateriaal

Kopieerinstellingen aanpassen

Informatie op kopieën afdrukken

Kopieertaak annuleren

Informatie over de kopieerschermen en kopieeropties

De kopieerkwaliteit verbeteren

E-mailen

Voorbereiden op e-mailen

E-mailsnelkoppeling maken

Een document per e-mail verzenden

E-mailinstellingen aanpassen

Kleurendocumenten per e-mail verzenden

Een e-mail annuleren

Informatie over e-mailopties

Faxen

Printer voorbereiden voor faxen

Faxen verzenden

Snelkoppelingen maken

Snelkoppelingen en het adresboek gebruiken

Faxinstellingen aanpassen

Uitgaande fax annuleren

Informatie over faxopties

Faxkwaliteit verbeteren

Faxen in een wachtrij zetten en doorsturen

Scannen naar een FTP-adres

Scannen naar een FTP-adres

Snelkoppelingen maken

Informatie over FTP-opties

FTP-kwaliteit verbeteren

Scannen naar een computer of flashstation

Naar een computer scannen

Scannen naar een flashstation

Informatie over scanprofielopties

Scankwaliteit verbeteren

Printermenu's

Menuoverzicht

Menu Papier

Menu Reports (Rapporten)

Menu Netwerk/poorten

Menu Beveiliging

Menu Instellingen

Menu Brochure-aanpassingen

Menu Help

Printer onderhouden

De buitenkant van de printer reinigen

De glasplaat reinigen

Scannerregistratie aanpassen

Supplies bewaren

Zuinig omgaan met supplies

De status van supplies controleren

Supplies bestellen

Supplies vervangen

De printer verplaatsen

Beheerdersondersteuning

Geavanceerde netwerkinformatie en beheerdersinformatie weergeven

De Embedded Web Server gebruiken

De virtuele display controleren

Apparaatstatus controleren

E-mailmeldingen instellen

Rapporten bekijken

Helderheid van het display aanpassen

Fabrieksinstellingen herstellen

Problemen oplossen

Algemene problemen oplossen

Printerberichten

Papierstoringen verhelpen

Problemen met de printer oplossen

Problemen met kopiëren oplossen

Problemen met de scanner oplossen

Problemen bij het faxen oplossen

Problemen met accessoires oplossen

Problemen met de papierinvoer

Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Kennisgevingen

Productinformatie

Uitgavebericht

Trademarks

Kennisgeving modulaire component(en)

Geluidsemissie

Temperatuurgegevens:

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Verwijdering van het product

ENERGY STAR

Laserinformatie

Waarschuwingsetiket voor de laser

Stroomverbruik

Conformiteit met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap (EG)

Kennisgeving over radiostoring

Kennisgeving van CCC EMC

BSMI EMC notice

Kennisgevingen over regelgeving met betrekking tot terminalapparatuur voor telecommunicatie

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie

Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

Notice to users in Brazil

Industry Canada (Canada)

Taiwan NCC RF notice statement

India emissions notice

Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Unie