Višefunkcijski pisači MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370

Sigurnosne informacije

Pravila označavanja

Izjave o proizvodu

Upoznavanje pisača

Pronalaženje informacija o pisaču

Odabir lokacije za pisač

Konfiguracije pisača

Priključivanje kabela

Upotreba upravljačke ploče

Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora

Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu

Upotreba početnog zaslona

Prilagodba početnog zaslona

Postavljanje aplikacije Card Copy

Upotreba centra za prečace

Prilagodba zaslona

Postavljanje centra za skeniranje

Izrada Cloud Connector profila

Postavljanje kvota uređaja

Upotreba generatora QR kodova

Konfiguriranje ekopostavki

Upotreba korisničke podrške

Upravljanje knjižnim oznakama

Upravljanje kontaktima

Postavljanje i upotreba značajki za upravljanje pristupom

Uključivanje glasovnog navođenja

Kretanje zaslonom pomoću poteza

Omogućavanje načina rada povećanja

Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja

Upotreba zaslonske tipkovnice

Omogućavanje izgovorenih lozinki ili osobnih identifikacijskih brojeva

Ulaganje papira i posebnih medija

Postavljanje formata i vrste posebnih medija

Konfiguriranje univerzalnih postavki papira

Ulaganje odlagača za 250 ili 550 listova

Ulaganje odlagača za 2100 listova

Ulaganje u ulagač za razne medije

Povezivanje odlagača

Podrška za papir

Podržani formati papira

Podržane vrste papira

Podržane gramature papira

Ispisivanje

Ispisivanje s računala

Ispisivanje s mobilnog uređaja

Ispisivanje s flash pogona

Podržani flash pogoni i vrste datoteka

Konfiguriranje povjerljivih zadataka

Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka

Ispisivanje s Cloud Connector profila

Ispisivanje popisa uzoraka fontova

Ispisivanje popisa direktorija

Kopiranje

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Izrada kopija

Kopiranje fotografija

Kopiranje na papir sa zaglavljem

Kopiranje na obje strane papira

Smanjenje ili povećanje kopija

Razvrstavanje kopija

Postavljanje razdjelnih stranica između kopija

Kopiranje više stranica na samo jedan list

Stvaranje prečaca za kopiranje

E-pošta

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Postavljanje funkcije e-pošte

Konfiguriranje postavki e-pošte

Slanje e-pošte

Stvaranje prečaca za e-poštu

Faksiranje

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Postavljanje pisača za faksiranje

Slanje faksa

Zakazivanje faksa

Stvaranje prečaca za odredišni faks

Promjena razlučivosti faksa

Podešavanje zatamnjenja faksa

Prikaz zapisnika faksiranja

Blokiranje neželjenih faksova

Stavljanje faksova na čekanje

Prosljeđivanje faksa

Skeniranje

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Skeniranje na FTP poslužitelj

Stvaranje prečaca za FTP

Skeniranje na flash pogon

Skeniranje na poslužitelj za faks

Slanje skeniranih dokumenata na računalo

Skeniranje u Cloud Connector profil

Upoznavanje s izbornicima pisača

Karta izbornika

Uređaj

Ispisivanje

Papir

Kopiranje

Faksiranje

E-pošta

FTP

USB pogon

Mreža/priključci

Sigurnost

Izvješća

Pomoć

Rješavanje problema

Ispisivanje stranice s postavkama izbornika

Zaštita pisača

Lociranje sigurnosnog utora

Brisanje memorije pisača

Brisanje memorije tvrdog diska pisača

Šifriranje tvrdog diska pisača

Vraćanje tvornički zadanih postavki

Izjava o postojanosti memorije

Održavanje pisača

Prilagođavanje glasnoće zvučnika

Umrežavanje

Postavljanje ispisa putem serijskog priključka (samo sustav Windows)

Čišćenje dijelova pisača

Naručivanje dijelova i potrošnog materijala

Zamjena dijelova i potrošnog materijala

Premještanje pisača

Štednja energije i papira

Recikliranje

Otklanjanje zaglavljenih papira

Izbjegavanje zaglavljivanja

Pronalaženje mjesta zaglavljivanja

Zaglavljivanje papira u odlagačima

Zaglavljeni papir iza vratašaca A

Zaglavljeni papir iza vratašaca C

Zaglavljeni papir u standardnom odjeljku

Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije

Zaglavljeni papir u automatskom ulagaču dokumenata

Rješavanje problema

Problemi s mrežnom vezom

Problemi s hardverskim opcijama

Problemi s potrošnim materijalom

Problemi s ulaganjem papira

Problemi s ispisivanjem

Problemi s faksiranjem

Problemi sa skeniranjem

Obraćanje službi za korisničku podršku

Nadogradnja i migracija

Hardver

Softver

Programske datoteke

Obavijesti

Informacije o proizvodu

Obavijest o izdanju

Zaštitni znakovi

Napomene o licenciranju

Razine emisije buke

Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)

Odlaganje proizvoda

Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet

ENERGY STAR

Informacije o temperaturi

Obavijest o laseru

Potrošnja energije

Regulatorne napomene za telekomunikacijsku terminalnu opremu

Regulatorne napomene za bežične proizvode

Obavijest o modularnoj komponenti

Izloženost zračenju radijskih frekvencija

Sukladnost s direktivama Europske zajednice (EZ)

Sukladnost s direktivama Europske zajednice (EZ)

Obavijest o radijskim smetnjama